Informacje prasowe

Filtrowanie po dacie

Aż osiem konsorcjów ubiega się o kontrakt na modernizację odcinka linii E-65 Warszawa - Gdynia w okolicach Działdowa

  26 lipca 2011 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokonały otwarcia ofert złożonych na wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Działdowo: budowa nowych skrzyżowań dwupoziomowych wraz z…

PRZECZYTAJ

Kolejne wiadukty w okolicy Ciechanowa

    PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 28.07.2011r. podpisały umowę z firmą Mostostal Białystok na budowę czterech skrzyżowań dwupoziomowych na linii E-65 w obszarze Lokalnego Centrum Sterowania…

PRZECZYTAJ

Umowa w ramach zadania „Modernizacja przejazdów kolejowych w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi na terenie województwa lubelskiego w zakresie urządzeń zabezpieczenia przejazdów"

  W obecności  Genowefy Tokarskiej – wojewody lubelskiego, 26 lipca 2011 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Lublinie i Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy…

PRZECZYTAJ

Kolejne zmiany na linii Nr 202 Gdańsk - Stargard Szczeciński

7 lipca 2011 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Szczecinie i firma Schweerbau GmbH & Co. KG Bauunternehmen zawarły umowę na opracowanie dokumentacji…

PRZECZYTAJ

Kontynuacja modernizacji linii Szczecin Dąbie - Świnoujście

7 lipca 2011 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Szczecinie i firma Schweerbau GmbH & Co. KG Bauunternehmen zawarły umowę na wykonanie robót budowlanych …

PRZECZYTAJ

Umowa na przebudowę mostu na linii kolejowej Kraków Mydlniki – Gaj

W dniu 18 lipca 2011 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarły umowę z wykonawcą na przebudowę mostu stalowego nad rzeką Wisłą na linii kolejowej nr 100 Kraków Mydlniki – Gaj”.

PRZECZYTAJ

Program obsługi kolejowej UEFA Euro 2012

PKP PLK S.A. czynnie uczestniczy w organizacji obsługi transportowej UEFA Euro 2012TM. W celu sprawnej realizacji zadań Zespół ds. Euro 2012 opracował program obsługi kolejowej UEFA Euro 2012TM dla…

PRZECZYTAJ

Kolejne posiedzenie Rady Przewoźników

Rada Przewoźników przy PKP Polskie Linie Kolejowe SA. zebrała się 20 lipca 2011 r. W spotkaniu uczestniczył Andrzej Massel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Obrady prowadził Tadeusz…

PRZECZYTAJ

Otwarcie ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy „Analizy uwarunkowań społecznych rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce w perspektywie 2050 roku”

  W dniu 18 lipca 2011 r. o godzinie 11:30 nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy „Analizy uwarunkowań społecznych rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce w…

PRZECZYTAJ

Kontynuacja modernizacji „Nadodrzanki”

14 lipca 2011 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Szczecinie i firma Schweerbau GmbH & Co. KG Bauunternehmen zawarły umowę na wykonanie prac projektowych oraz…

PRZECZYTAJ

Wkrótce rusza modernizacja linii nr 63 Dorohusk - Zawadówka Naftobaza

  12 lipca 2011 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Lublinie zawarły dwie umowy dotyczące realizacji projektu „Modernizacja lini Nr 63 Dorohusk - Zawadówka…

PRZECZYTAJ

Kolejna umowa na dofinansowanie inwestycji kolejowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

  Zarząd Województwa Lubelskiego i PKP Polskie Linie Kolejowe Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Lublinie zawarły umowę na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu…

PRZECZYTAJ

Podpisanie umowy na wykonanie zadania "Rewitalizacja linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa na terenie IZ Poznań"

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Poznaniu informuje, że 12 lipca 2011 r. została podpisana umowa z Konsorcjum „TSS – Poznań – Skandawa”, którego liderem jest…

PRZECZYTAJ

13 ofert na Studium Wykonalności modernizacji i rozbudowy Katowickiego Węzła Kolejowego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Katowicach otworzyły oferty na przygotowanie: „Studium Wykonalności modernizacji i rozbudowy Katowickiego Węzła Kolejowego”.

PRZECZYTAJ

100 odcinek Kolej TV

Pierwszy program Kolej TV ukazał się jesienią 2009 r. w Internecie, od października już na stronie www.kolejtv.pl. O tego momentu co tydzień materiały Kolej TV dostępne były także w śląskiej telewizji…

PRZECZYTAJ