Powrót

Otwarcie ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy „Analizy uwarunkowań społecznych rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce w perspektywie 2050 roku”

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oferty złożyli:
  • Systra S.A. - 1 328 400 zł brutto (1 080 000 zł netto)
  • Konsorcjum w składzie: Egis Poland Sp. z o.o., Ernst&Young Corporate Finance Sp. z o.o., DHV Polska Sp. z o.o. – na kwotę 1 174 650 zł brutto (955 000 zł netto)
  • Konsorcjum w składzie: Sener Sp. z o.o. i Sener Ingenieria y Sistemas SA - na kwotę 1 758 285 zł brutto (1 429 500 zł netto).
  Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.   Zamawiający przeznaczył (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) na sfinansowanie zamówienia kwotę 1 783 500 brutto (1 450 000 PLN netto).   Przygotowanie budowy linii dużych prędkości, w tym wykonanie przedmiotowej analizy, jest finansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, z wykorzystaniem środków z Funduszu Spójności i z budżetu państwa. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie analiz i przedstawienie wpływu budowy i eksploatacji sieci kolei dużych prędkości (KDP) na rozwój społeczny kraju, z uwzględnieniem pełnego rachunku kosztów i korzyści. Analiza ma charakter poszerzony w porównaniu z dotychczas przeprowadzanymi analizami i obejmuje obszar całego kraju w perspektywie roku 2050.   Termin realizacji zamówienia wynosi 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.    

Projekt 7.1-26 Przygotowanie budowy linii dużych prędkości stara się o współfinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

   

Agata Pomykała

Dyrektor projektu

ds. komunikacji i planowania strategicznego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Kolei Dużych Prędkości

tel. +48 22 473 2442