Forum Inwestycyjne

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. współpracują z ponad 14 tysiącami kontrahentów, głównymi są wykonawcy kontraktów inwestycyjnych. Wzajemne kontakty miały przez długi czas charakter oficjalny i formalny, głównie na etapie postępowania przetargowego lub roboczy na poziomie dyrektorów projektów i kierowników kontraktów. Brakowało natomiast platformy komunikacji na poziomie strategicznym. W celu budowy takiej platformy pomiędzy instytucją zarządzającą, pośredniczącą, wdrażającą oraz przedsiębiorcami i beneficjentem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. powołały Forum Inwestycyjne. Inauguracyjne spotkanie Forum Inwestycyjnego, odbyło się 12 grudnia 2012 r. i zostało optymistycznie przyjęte przez uczestników. Jest to krok do wypracowania dobrych praktyk na kolejną perspektywę na lata 2014-2020.


E-mail@ Foruminwestycyjne@plk-sa.pl
tel. +48 799 016 736
tel. +48 22 473 21 53

Podstrona www przygotowana została przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Korzystanie ze wszystkich opublikowanych na stronie materiałów ograniczone jest przepisami obowiązującego prawa. Wszystkie informacje, opublikowane na stronie zostały opracowane w ramach prac członków grup tematycznych Forum Inwestycyjnego, autorzy wypracowanych materiałów zastrzegają sobie prawo do wprowadzania aktualizacji i zmian w miarę postępu prac Grup Roboczych.

Wszystkie prawa do korzystania z opracowanych materiałów są zastrzeżone, a korzystanie z nich jest możliwe wyłącznie za zgodą autorów i powołaniem się na Forum Inwestycyjne i nazwiska autorów.