Biblioteki

Biblioteczne Ośrodki Informacji

Zadaniem Bibliotecznych Ośrodków Informacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest wspieranie ustawicznego procesu podnoszenia kwalifikacji i zaspokajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych środowiska, w którym funkcjonują.

Biblioteczne Ośrodki Informacji zapewniają dostęp do wysokiej jakości zasobów bibliotecznych, tworząc nowoczesny warsztat usług informacyjnych.

Biblioteczne Ośrodki Informacji gromadzą, opracowują i udostępniają materiały biblioteczne dotyczące różnych aspektów transportu kolejowego, zarówno w płaszczyźnie techniki, zarządzania, organizacji, prawa, ekonomii i finansów, bhp, ochrony środowiska, jak i szeroko pojętej wiedzy o regionie i historii kolei.

W oparciu o historycznie ukształtowane miejsce w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa kolejowego, rzetelność i fachowość pracowników, pełnią rolę centrum dostępu do wiedzy o kolei dla lokalnych społeczności.

 

WIĘCEJ INFORMACJI