Serwis Kalkulacja

Pod adresem:
https://skrj.plk-sa.pl/kalkulacja
dostępny jest serwis KALKULACJA umożliwiający obliczanie opłat za przejazd pociągów po liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Serwis KALKULACJA działa poprawnie przy użyciu przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox. 


Szczegółowe informacje dotyczące Cennika publikowane są w Regulaminie sieci:

  • Cennik opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,  
  • Zasady ustalania stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłaty manewrowej,
  • Wykaz linii kolejowych o szerokości torów 1435 mm zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z przyporządkowaniem im cennikowych kategorii.