Zamówienia publiczne

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniu 04.11.2019 r. została uruchomiona nowa Platforma Zakupowa do przygotowywania i przeprowadzania postępowań zakupowych. Na Platformie tej  zamieszczane są nowe postępowania, dla których procesy wewnętrzne zamawiającego nie były jeszcze wszczęte przed dniem 04.11.2019 r.

Adres do nowej Platformy Zakupowej to: https://platformazakupowa.plk-sa.pl

Równolegle czynna jest również dotychczasowa Platforma Zakupowa. Na Platformie tej zamieszczone są dotychczasowe postępowania zakupowe oraz nowe postępowania, dla których procesy wewnętrzne zamawiającego były już wszczęte przed dniem 04.11.2019 r.

Adres do dotychczasowej Platformy Zakupowej to: https://zamowienia.plk-sa.pl

Ze względu na powyższe w okresie przejściowym prosimy śledzić postępowania na obydwu Platformach.