Informacje prasowe

Filtrowanie po dacie
Na zdjęciu synatariusze umowy od lewej: przedstawiciele wykonawcy Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych i Inzynieryjnych S.A. we Wrocławiu: Marita Szustak - wiceprezes zarządu; Stefan Dziedziul - prezes zarządu. Ze strony zamawiającego: Paweł Dzi

Podpisano pierwszą umowę na modernizację dwóch odcinków linii kolejowej Zabrze - Katowice - Kraków

  30 listopada 2010 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarły umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji linii kolejowej E30, na dwóch odcinkach: Sosnowiec Jęzor…

PRZECZYTAJ
Na zdjęciu widoczni od lewej: Marita Szustak - wiceprezes zarządu PRKiI S.A. we Wrocławiu; Stefan Dziedziul - prezes zarządu PRKiI S.A. we Wrocławiu; Mirosław Bożek - dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A.; Wiesław Ogłoblin - zastę

Prawie 400 milionów złotych na modernizację linii kolejowej na Podkarpaciu

    29 listopada 2010 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na zaprojektowanie i modernizację linii kolejowej E30 na odcinku Sędziszów Małopolski – Rzeszów Zachodni.

PRZECZYTAJ

Aby utrzymać przejezdność linii

Na torach 2500 osób oraz sprzęt odśnieżny walczą z silnym wiatrem oraz intensywnymi opadami śniegu.

PRZECZYTAJ

Polsko-czeskie spotkanie w sprawie połączenia liniami dużej prędkości

  W dniu 22 listopada 2010 w Warszawie spotkali się na roboczym spotkaniu przedstawiciele ministerstw odpowiedzialnych za infrastrukturę transportową obu państw, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,…

PRZECZYTAJ

Dziesięć konsorcjów ubiega się o nadzór nad modernizacją linii kolejowej Warszawa – Gdynia w obszarze LCS Gdańsk i LCS Gdynia

      PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otworzyły oferty złożone w przetargu nieograniczonym na nadzór nad modernizacją linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia, obszar LCS Gdańsk i LCS…

PRZECZYTAJ

Życzenia z okazji Święta Kolejarza

Pracownikom PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i innych spółek Grupy PKP, naszym Koleżankom i Kolegom zatrudnionym w firmach związanych z kolejnictwem, kolejowym emerytom i rencistom, wszystkim, którzy w…

PRZECZYTAJ

Od 24 listopada jedziemy przez Włochy i Ursus

Planowo kończy się remont przejść podziemnych na przystankach Warszawa Włochy i Warszawa Ursus. 24 listopada wracają bezpośrednie połączenia na trasie Warszawa Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki. Od…

PRZECZYTAJ

Przedstawiciele ministerstwa kolei Chin oraz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na trasie KDP

Na prośbę przedstawicieli kolei Chin, 18 listopada br PKP PLK S.A. przygotowała wizytę techniczną na trasie z Warszawy do Łodzi. Przedmiotem rozmów była modernizacja linii konwencjonalnych oraz plany…

PRZECZYTAJ

Osiem ofert na LCS Malbork

    17 listopada 2010 roku otwarte zostały oferty na wykonanie robót budowlanych na odcinku Lokalnego Centrum Sterowania Malbork.

PRZECZYTAJ
Dariusz Kaczyński Dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. Oddział w Gdańsku oraz Jerzy Mietliński z-ca dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji ds. projektów krajowych, w imieniu województwa: Wiesław Byczkowski – wicemarszałek wojewó

Rewitalizacja i modernizacja tzw. „Helskiego korytarza kolejowego"

  17 listopada na konferencji w „Polskiej Filharmonii Bałtyckiej” poświęconej efektom realizacji polityki spójności w województwie pomorskim podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja…

PRZECZYTAJ
Pani Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego

Rewitalizacja i modernizacja tzw. „Kościerskiego korytarza kolejowego"

  17 listopada na konferencji w „Polskiej Filharmonii Bałtyckiej” poświęconej efektom realizacji polityki spójności w województwie pomorskim podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja…

PRZECZYTAJ

POLSKIE ZAMIERZENIA I CHIŃSKIE DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KDP

Program budowy linii dużych prędkości w Polsce przedstawił Prezes PKP PLK S.A. Zbigniew Szafrański na seminarium „Chińskie Technologie Kolei Dużych Prędkości” 17 listopada br w Warszawie.

PRZECZYTAJ
Na zdjęciu widoczni: Mirosław Bożek - dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Dariusz Kostrzębski - Prezes KOW Sp. z o.o.

Podpisano umowę na promocję projektu modernizacji odcinka Zabrze - Katowice - Kraków

      15 listopada 2010 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na kompleksowe przeprowadzenie działań informacyjnych i promujących w ramach projektu: „Modernizacja linii kolejowej E…

PRZECZYTAJ

Ogłoszono przetarg na modernizację odcinka Łódź Widzew – Łódź Fabryczna

  10 listopada 2010 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły postępowanie przetargowe w ramach II etapu modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź.

PRZECZYTAJ