Wykonawcy/Podwykonawcy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prezentuje Instrukcję dla podwykonawców w zamówieniach publicznych na roboty budowlane.

Instrukcja zawiera informacje w zakresie odpowiedzialności Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom (lub dalszym Podwykonawcom) w sytuacji, w której Wykonawca lub Podwykonawca nie wywiązuje się z tego obowiązku. Instrukcja zawiera również wytyczne w zakresie procedury zatwierdzania oraz zgłaszania umów podwykonawczych.