ZARZĄD SPÓŁKI

Piotr Wyborski

Prezes Zarządu PKP
Polskich Linii Kolejowych S.A.

Sekretariat

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 473 20 00
fax (22) 473 39 43
e-mail: sekretariat.iif@plk-sa.pl 

 

Michał Gil

Członek Zarządu - dyrektor ds. eksploatacji

Małgorzata Kuczewska-Łaska

Członek Zarządu - dyrektor ds. finansowych

Sekretariat

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 473 20 07
fax (22) 473 33 34
e-mail: sekretariat.itie@plk-sa.pl

Sekretariat

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 473 20 04
e-mail: sekretariat.iif@plk-sa.pl 

Krzysztof Waszkiewicz

Członek Zarządu - dyrektor ds. utrzymania infrastruktury

Marcin Mochocki

Członek Zarządu - dyrektor ds. realizacji inwestycji

Sekretariat

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 473 20 03
fax (22) 473 33 34
e-mail: sekretariat.itie@plk-sa.pl

Sekretariat

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 473 20 02
e-mail: sekretariat.iwik@plk-sa.pl

Maciej Kaczorek

Członek Zarządu - dyrektor ds. strategii i rozwoju

Piotr Kubicki

Członek Zarządu - dyrektor ds. transformacji cyfrowej

Sekretariat

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 473 20 01
e-mail: sekretariat.iwik@plk-sa.pl 

Sekretariat

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 473 30 08
e-mail: sekretariat.iwik@plk-sa.pl