ZARZĄD SPÓŁKI

Piotr Wyborski

delegowany do czasowego
wykonywania czynności
Prezesa Zarządu PKP
Polskich Linii Kolejowych S.A.

Sekretariat

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 47 320 00
fax (22) 47 339 43
e-mail: sekretariat.iif@plk-sa.pl 

 

Maciej Kaczorek

delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Piotr Kubicki

delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Sekretariat

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 47 320 02
fax (22) 47 328 38
e-mail: sekretariat.itie@plk-sa.pl

Sekretariat

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. (22) 47 320 07
fax (22) 47 333 34
e-mail: sekretariat.iwik@plk-sa.pl