Powrót

Kolejna umowa na dofinansowanie inwestycji kolejowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Dofinansowanie dla projektów zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej V Transport, Działania 5.4. Transport kolejowy, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Okres realizacji projektu, w tym opracowanie studium wykonalności, przewidziany jest na lata 2010 - 2012.   Jednocześnie Zarząd Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokonał wyboru wykonawcy robót budowlanych tego projektu. Spośród złożonych czterech ofert, wybrano najkorzystniejszą, złożoną przez Zakład Produkcyjno - Handlowo - Usługowy „ATE” Sp. z o.o. w Zbąszyniu.   Celem projektu jest unowocześnienie infrastruktury kolejowej regionu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego. Modernizacja obejmuje 24 skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi w poziomie szyn, które są usytuowane na sześciu liniach kolejowych województwa lubelskiego. Zakres prac obejmuje zastosowanie nowoczesnych urządzeń zabezpieczających i sygnalizujących, podwyższenie kategorii przejazdów oraz wymianę nawierzchni na przejazdach.    

Małgorzata Kwiatkowska

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

Oddział w Lublinie

e-mail: ma.kwiatkowska@plk-sa.pl