Powrót

Kolejne wiadukty w okolicy Ciechanowa

Podpisana umowa dotyczy trzech wiaduktów drogowych jednego wiaduktu kolejowego oraz drogi równoległej w następujących lokalizacjach:
  • droga równoległa od km 92,715 do km 93,980 – poprowadzona będzie od ul. Ceramicznej do ul. Kasprzaka w Ciechanowie,
  • wiadukt drogowy w km 94,006 – zlokalizowany będzie w ciągu drogi krajowej nr 50, ul. Kasprzaka w Ciechanowie,
  • wiadukt drogowy w km 95,429 – zlokalizowany będzie w ciągu drogi powiatowej, ul. Mleczarska w Ciechanowie,
  • wiadukt drogowy w km 108,445 – zlokalizowany będzie w ciągu drogi gminnej Pniewo Wielkie – Krośnice,
  • wiadukt kolejowy w km 109,984 – zlokalizowany będzie w ciągu drogi gminnej Krośnice-Klice.
  Wykonawca zadania jest zobowiązany zrealizować je w okresie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Całkowita cena brutto 68 696 633,08 PLN. Lokalne Centrum Sterowania w Ciechanowie obejmować będzie odcinek linii kolejowej o długości ponad 61 km. W ramach siedmiu przetargów na wykonanie nowych obiektów powstaną aż 32 wiadukty wraz z niezbędną infrastrukturą drogową, 2 przejścia podziemne i 3 drogi równoległe. Na linii łączącej stolicę z trójmiastem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 99 przejazdów kolejowych pozostawią zaledwie 16. Pozostałe będą bezkolizyjne dwupoziomowe.
To jeden z elementów pozwalających na zwiększenie prędkość pociągów osobowych do 160 km/h,. Dzięki modernizacji czas przejazdu z Warszawy do Gdyni ulegnie znacznemu skróceniu.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

     

Informacje dla mediów:

Robert Kuczyński

Rzecznik Prasowy

Centrum Realizacji Inwestycji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

tel. +48 47 336 40

 

 

 

 
www.pois.gov.pl