Informacje prasowe

Filtrowanie po dacie

Nowocześnie w Sulikowie

Modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym wraz z budową nowej nastawni dysponującej, i wymiana nawierzchni torowej z odwodnieniem oraz budowa nowego przejazdu kolejowego kat. A, to część prac…

PRZECZYTAJ

Zmiany organizacyjne w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Informujemy, że w związku ze zmianami organizacyjnymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., które wejdą w życie 1 stycznia 2010 roku, zmianie ulegnie wewnętrzna struktura organizacyjna Spółki więcej...

PRZECZYTAJ

Otwarcie ofert dla projektu ISPA/FS Nr 2001/PL/16/P/PT/015 - Poprawa stanu infrastruktury w Polsce".

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informuje, że 21 grudnia 2009 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na Opracowanie raportu pt.: "Analiza post - realizacyjna w zakresie…

PRZECZYTAJ

Otwarcie ofert dla projektu ISPA/FS Nr 2001/PL/16/P/PT/014 - Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informuje, że 21 grudnia 2009 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na Opracowanie raportu pt.: "Analiza post - realizacyjna w zakresie…

PRZECZYTAJ

Otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych dla budowy nowych skrzyżowań dwupoziomowych na obszarze LSC Nasielsk

20 grudnia 2009 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy zadania „Wykonanie robót budowlanych dla budowy nowych skrzyżowań dwupoziomowych – likwidacja…

PRZECZYTAJ

Regionalny Program Operacyjny w województwie zachodniopomorskim

21 grudnia 2009 r. w siedzibie Oddziału Regionalnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Szczecinie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Zachodniopomorskiego na lata…

PRZECZYTAJ

Otwarcie ofert na wyłonienie wykonawcy zadania robót budowlanych w obszarze LSC Nasielsk

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informuje, że 18 grudnia 2009 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy zadania „Wykonanie robót budowlanych dla budowy nowych…

PRZECZYTAJ

Otwarcie ofert na wykonanie modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź

PKP polskie linie Kolejowe S.A. informuje, że  18 grudnia 2009 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź,…

PRZECZYTAJ

Miejscowe porozumienia graniczne-informacja dla przewoźników

Informujemy, że dniem 1 stycznia 2010 r. wchodzi w życie poprawka do MPG dla przejścia kolejowego Zebrzydowice-Petrovice u Karvine. Szczegóły znajdują się w wyciągach dla przewoźników kolejowych.

PRZECZYTAJ

Modernizacja wiat na stacji Szczecin Główny

8 grudnia 2009 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Szczecinie rozpoczął modernizację wiat na stacji kolejowej Szczecin Główny. Pogarszający się stan techniczny spowodował…

PRZECZYTAJ

Podpisano umowę na nadzór i zarządzanie projektem dot. modernizacja linii kolejowej E 30

17 grudnia 2009 r. o godzinie 12:00 w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisano umowę Nr 60/005/063/001313/09/I/I na nadzór i zarządzanie projektem "Modernizacja linii kolejowej E 30, etap…

PRZECZYTAJ

Świąteczne życzenia

Wszystkim członkom wielkiej kolejowej Rodziny, pracownikom kolei, jej Przyjaciołom i współpracownikom, w imieniu Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA składam serdeczne życzenia pogodnych i zdrowych…

PRZECZYTAJ

Specjalny przejazd na trasie Warszawa-Katowice-Warszawa

14 grudnia 2009 r. na zaproszenie Prezesa Zbigniewa Szafrańskiego liczni dziennikarze wzięli udział w przejeździe na trasie Warszawa – Katowice – Warszawa. PKP Polskie Linie Kolejowe SA zaprezentowały…

PRZECZYTAJ

Zakończenie kolejnych inwestycji we Wrocławiu

    Dzisiaj (15 grudnia 2009 r.) we Wrocławiu jest uroczyste zakończenie inwestycji Projekt ISPA/FS2001/PL/16/P/PT/015  Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce oraz zadania Odbudowa…

PRZECZYTAJ

100 km/h przez Zawiercie

11 grudnia 2009 r. zakończono przebudowę  głowic rozjazdowych w stacji  Zawiercie, która miała na celu  podwyższenie prędkości jazdy pociągów przez stację  z 40 do 100 km/h, zwiększenie jej…

PRZECZYTAJ