Powrót

Umowa na przebudowę mostu na linii kolejowej Kraków Mydlniki – Gaj

          Umowę podpisali:  
  • w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A:
  1. Włodzimierz Żmuda – Dyrektor Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. w Krakowie, 2. Piotr Jendrzejczyk – Zastępca Dyrektora Oddziału.  
  • w imieniu Wykonawcy, tj. Konsorcjum, reprezentowanym przez Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.
  1. Józef Wójcik – Prezes Zarządu 2. Ryszard Mamczura – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych.   Wartość umowy – 18.282.899,58 PLN bruttoTermin realizacji umowy – lipiec 2011r.-listopad 2012 r.   Most, będący przedmiotem w/w umowy był wybudowany w 1959 r. Z uwagi na jego zły stan techniczny od 2003 r. wprowadzono ograniczenie prędkości do V=20 km/h na torze nr 2, a od dnia 1.05.2005 r. obiekt został wyłączony z eksploatacji w torze nr 1.   Zakres robót obejmuje ogólnie :   - wymianę elementów konstrukcji mostu z przebudową nawierzchni chodników,   - czyszczenie konstrukcji mostu z zabezpieczeniem antykorozyjnym,   - wymianę nawierzchni torowej na długości obiektu.    

Informacje dla mediów

Dorota Szalacha

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

Oddział w Krakowie

tel. 12/393-54-00, e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl