Powrót

Wkrótce rusza modernizacja linii nr 63 Dorohusk - Zawadówka Naftobaza

Pierwsza umowa została zawarta z Konsorcjum EUROVIA POLSKA S.A. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych z wyłączeniem urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Wartość wynagrodzenia wykonawcy określona w umowie wynosi 23 881 819,35 PLN.   Drugą umowę zawarto z KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A. w Lublinie, na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Wartość wynagrodzenia wykonawcy określona w umowie wynosi 2 548 227,90 PLN.   Celem projektu jest modernizacja infrastruktury kolejowej linii szerokotorowej wraz z modernizacją stacji granicznej Dorohusk służącej przeładunkom towarów. Odtworzenie parametrów techniczno – eksploatacyjnych linii ma na celu wzrost jakości transportu kolejowego oraz będzie sprzyjać pobudzeniu przedsiębiorczości i ożywieniu współpracy gospodarczej z Ukrainą.   Całkowita wartość projektu wynosi ponad 36 mln zł.   Termin realizacji projektu przewidziano na wrzesień 2012 r.    

Małgorzata Kwiatkowska

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

Oddział w Lublinie

tel.81/472 36 83, e-mail: ma.kwiatkowska@plk-sa.pl