Powrót

100 odcinek Kolej TV

Kolejowe programy przedstawiają m.in. działalność Polskich Linii Kolejowych. Ambicją reporterów Kolei TV jest prezentacja aktualnych wydarzeń, spotkań i dyskusji z całej branży kolejowej. Informują w dostępny sposób m.in. o nowościach technicznych, inwestycjach i ciekawostkach w sferze infrastruktury, taboru, obsługi podróżnych oraz koncepcji utrzymania dworców kolejowych. Archiwalne odcinki dostępne są na stronie www.kolejtv.pl. Program powstał z pomysłu grupy dziennikarzy – miłośników kolei, którzy uważali, że w zalewie chaotycznych i często nierzetelnych pobieżnych informacji potrzebny jest konkretny przekaz oparty o wiedzę ludzi związanych z transportem kolejowym Z okazji 100 odcinka Kolej TV zaprasza do udziału w konkursie. Szczegóły www.kolejtv.pl.