Informacje prasowe

Filtrowanie po dacie

Będzie 200 km/h!

26 sierpnia br. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. została podpisana umowa, której przedmiotem jest projekt i zabudowa systemu ETCS poziom 1 na odcinku linii kolejowej E 65, CMK, Grodzisk…

PRZECZYTAJ

Intensywne prace na wrocławskiej estakadzie kolejowej

Trwają prace przy obiektach inżynieryjnych wrocławskiej estakady kolejowej. Zlecone przez Polskie Linie Kolejowe S.A. roboty obejmują wiadukty stalowe nad czterema wrocławskimi ulicami w centrum…

PRZECZYTAJ

Konkurs dla szkół podstawowych w ramach kampanii Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”, ogłasza konkurs dla szkół podstawowych. Celem konkursu jest podniesienie świadomości…

PRZECZYTAJ

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przy modernizacji linii E 65

24 sierpnia 2009 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddziału Regionalnego w Lublinie została podpisana umowa, przedmiotem której jest "Opracowanie dokumentacji projektowej na wytworzenie…

PRZECZYTAJ

Budowa łącznicy do lotniska Okęcie - otwarcie ofert

Informujemy, że w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego…

PRZECZYTAJ

Podpisanie umowy inwestycyjnej na wykonanie Studium Wykonalności modernizacji i rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego

20 sierpnia 2009 roku o godz. 14.00 w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisano umowę inwestycyjną na wykonanie Studium Wykonalności modernizacji i rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego…

PRZECZYTAJ

Podpisanie umowy na modernizację sieci trakcyjnej na szlaku Włoszczowa Płn.-Knapówka, na Centralnej Magistrali Kolejowej.

17 sierpnia  2009 r. w siedzibie Oddziału Regionalnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Lublinie, została podpisana umowa, przedmiotem której jest wykonanie „Modernizacji sieci trakcyjnej na szlaku…

PRZECZYTAJ

Modernizacja linii E 30 - otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym

12.08.2009 r., w siedzibie Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu…

PRZECZYTAJ

Zaproszenie na konferencję: "Doświadczenia na kolejach świata w realizacji projektów z wykorzystaniem nowych technologii a efekty biznesowe"

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział Częstochowa przy współudziale PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. organizują w dniach 1-3 października 2009 r. II ogólnopolską konferencję…

PRZECZYTAJ

Wizyta delegacji z Chin

4 sierpnia br. w siedzibie naszej Spółki odbyło się spotkanie kierownictwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z  przedstawicielami Ministerstwa Kolei ChRL  oraz chińskich firm związanych z transportem…

PRZECZYTAJ