Powrót

Podpisanie umowy na wykonanie zadania "Rewitalizacja linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa na terenie IZ Poznań"

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Poznaniu informuje, że 12 lipca 2011 r. została podpisana umowa z Konsorcjum „TSS – Poznań – Skandawa”, którego liderem jest firma TSS GRADE a.s. (Słowacja), na wykonanie zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa na terenie IZ Poznań.”, w torze nr 2 na odcinku od stacji Poznań Wschód do stacji. Gniezno. Rewitalizacja obejmuje między innymi wymianę nawierzchni kolejowej, naprawę nawierzchni drogowej na przejazdach kolejowo-drogowych i odbudowę odwodnienia powierzchniowego. Pierwsze prace rozpoczną się w połowie sierpnia br. Zakończenie całego zadania planowane jest na 30 listopada 2011 r. W wyniku wykonanych prac uzyskane zostaną między innymi następujące efekty: - przywrócony zostanie ruch pociągów po torze nr 2 z prędkością 100 km/h, a na odcinku od km 44,089 do km 53,713 - 120 km/h, - skróceniu ulegnie czas jazdy pociągów, - przywrócona zostanie pełna przepustowość linii kolejowej, - poprawione zostanie bezpieczeństwo jazdy, - zlikwidowane zostaną ograniczenia prędkości jazdy pociągów.  

Prace finansowane są ze środków budżetowych.

   

Zbigniew Wolny

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

Oddział w Poznaniu

tel.: 600-084-749

e-mail: z.wolny@plk-sa.pl