Informacje prasowe

Filtrowanie po dacie

Niebawem ruszy budowa kolejnego wiaduktu na E-65

29 czerwca 2010 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. zawarły umowę na budowę skrzyżowania różnopoziomowego w obszarze Lokalnego Centrum…

PRZECZYTAJ

Przełom w pracach nad GSM-R w Polsce

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły postępowanie przetargowe dotyczące budowy infrastruktury systemu GSM-R w Polsce.

PRZECZYTAJ

Otwarcie ofert w przetargu na modernizację linii Kluczbork - Poznań

28 czerwca 2010 r. w siedzibie PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Poznaniu zostały otwarte oferty, złożone w przetargu nieograniczonym, na wykonawcę prac objętych zadaniem pn.:…

PRZECZYTAJ

Wkrótce ruszy modernizacja stacji Warszawa Stadion

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły postępowanie na przebudowę przystanku osobowego Warszawa Stadion z częścią linii podmiejskiej nr 448 w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Modernizacja…

PRZECZYTAJ

Ogłoszenie przetargu na budowę wiaduktu w Rogowie na linii Warszawa – Łódź

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły postępowanie przetargowe na zadanie w ramach modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, LOT C – pozostałe roboty.

PRZECZYTAJ

Będzie szybciej między Wrocławiem a Wałbrzychem - podpisanie umowy na modernizację linii 274

22 czerwca 2010 r. zawarto we Wrocławiu umowę na modernizację linii 274 Wrocław – Zgorzelec na odcinku Wrocław - Jelenia Góra.

PRZECZYTAJ

Pierwszy pojazd szynowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

24 czerwca 2010 r. na stacji Lublin Główny odbyła się uroczystość przekazania Województwu Lubelskiemu pierwszego pojazdu szynowego wyprodukowanego przez Konsorcjum: ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A i…

PRZECZYTAJ

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowo Drogowych

Briefing prasowy w Warszawie, premiera spotu telewizyjnego i mocne ostrzeżenie – symulacja wypadku na przejeździe, tak PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. włączyły się w obchody Międzynarodowego Dnia…

PRZECZYTAJ

Czterech oferentów na sześć wiaduktów w okolicach Ciechanowa – do wzięcia ponad 70 mln zł.

    PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otworzyły oferty złożone w postępowaniu na budowę sześciu skrzyżowań dwupoziomowych na modernizowanej linii E-65 w obszarze LCS Ciechanów. Budowa sześciu…

PRZECZYTAJ

Wybrano najkorzystniejszą ofertę na budowę wiaduktu na obszarze LCS Tczew w miejscowości Skowarcz

      PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w wyniku badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu dotyczącym budowy skrzyżowania różno poziomowego w obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Tczew w…

PRZECZYTAJ

Koleje Dużych Prędkości - konkurs na najlepszą pracę dyplomową

    Z przyjemnością informujemy, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego ogłosiły konkurs na najlepszą pracę magisterską…

PRZECZYTAJ

Koleje dużych prędkości - rozstrzygnięcie postępowania

W dniu 17 czerwca 2010 r. po powtórnym rozpatrzeniu, wynikającym z wykonania wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31.05.2010. rozstrzygnięto postępowanie na wyłonienie wykonawcy studium…

PRZECZYTAJ

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację linii kolejowej nr 91 Kraków Główny –Medyka, odcinek Łańcut – Przeworsk

18 czerwca 2010 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie, ogłosiły przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji linii kolejowej nr…

PRZECZYTAJ

Pięć ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku linii nr 96 Tarnów - Stróże

    21 czerwca 2010 r., w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie, nastąpiło otwarcie ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania…

PRZECZYTAJ

Otwarcie ofert na wykonanie działań informacyjnych i promujących w ramach projektu POIiŚ 7.1-1.1 "Modernizacja linii kolejowej E-65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Ciechanów"

      22 czerwca 2010 r. o godz. 11.00, w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie działań informacyjnych i promujących w ramach…

PRZECZYTAJ