Informacje prasowe

Filtrowanie po dacie

Pozwolenie na użytkowanie dla Poznańskiego Węzła Kolejowego

23 lipca 2009 r. na Poznańskim Węźle Kolejowym odbyła się ważna uroczystość przekazania przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, na ręce Naczelnego Dyrektora Oddziału…

PRZECZYTAJ

Kolejna faza modernizacji stacji Brzeg

Na stacji Brzeg wykonawca przeprowadził już remont torów i sieci trakcyjnej na długości ponad 1km od strony Opola. Na tym odcinku usunięte zostały również kolizje z uzbrojeniem podziemnym i…

PRZECZYTAJ

Stacja Malczyce zmienia oblicze

Trwa modernizacja stacji Malczyce. Prace realizowane są zgodnie z podpisaną w marcu 2009 r. umową o modernizacji linii E 30, szlak Środa Śląska - Malczyce i stacji Malczyce przez PKP Polskie Linie…

PRZECZYTAJ

Zmodernizowane wiaty na stacji Piła Główna

W czerwcu 2009 roku zakończyliśmy modernizację wiat na stacji Piła Główna, będącej bardzo ważnym węzłem kolejowym na terenie Oddziału Regionalnego PKP Polskie Linie Kolejowe  S.A. w Szczecinie.…

PRZECZYTAJ

Drugi etap dialogu konkurencyjnego - Koleje Dużych Prędkości

3 lipca 2009 r. komisja przetargowa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. powołana w celu wyłonienia wykonawcy studium wykonalności pierwszej w Polsce linii kolei dużych prędkości…

PRZECZYTAJ

Fotogaleria - Dni Techniki Kolejowej

  Fotoraport z przebiegu III edycji Dni Techniki Kolejowej 5-7 czerwca 2009 ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ!

PRZECZYTAJ

Modernizacja nawierzchni linii kolejowej Nr 202 Gdańsk – Stargard Szczeciński

2 lipca 2009 r. w siedzibie Oddziału Regionalnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Szczecinie została podpisana umowa „Modernizacja nawierzchni linii kolejowej Nr 202 Gdańsk – Stargard Szczeciński na…

PRZECZYTAJ

Otwarcie ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu Modernizacja linii kolejowej E 30

Otwarcie ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS w Polsce na odcinku Legnica-Węgliniec-Bielawa…

PRZECZYTAJ

Modernizacja linii C-E 30 Opole Wschód-Czarnowąsy

Planowo przebiega przebudowa szlaku Opole Wschód-Czarnowąsy na linii 277 Opole Groszowice - Wrocław Brochów (linia C-E 30), prowadzona przez wrocławski Oddział Regionalny PKP Polskie Linie Kolejowe…

PRZECZYTAJ

Podpisanie umowy na wykonanie wymiany nawierzchni torowej na odcinku Bielsko Biała - Żywiec

7 lipca 2009 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z środków własnych podpisano umowę inwestycyjną nr FS 2001/PL/16/P/PT/015-08 B-1 na wykonanie robót dodatkowych związanych z wymianą…

PRZECZYTAJ

Pomoc Techniczna POIiŚ dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Komisja Europejska, decyzją z dnia 5 grudnia 2007 r. przyjęła Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Głównym celem programu jest podniesienie atrakcyjności Polski i jej…

PRZECZYTAJ

Podpisanie umowy inwestycyjnej na przebudowę linii kolejowej E 30 Węgliniec - Legnica

Podpisanie umowy ISPA/FS Nr 2001/PL/16/P/PT/013-13 na "PRZEBUDOWĘ LINII KOLEJOWEJ E 30 WĘGLINIEC - LEGNICA, SZLAK CHOJNÓW - OKMIANY. BUDOWA DROGI RÓWNOLEGŁEJ OD KM 14, 057 DO KM 14, 448, ETAP II" 8…

PRZECZYTAJ

Wspólnie dla regionu dolnośląskiego

W ramach współpracy z Zarządem Województwa Dolnośląskiego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniu 10 czerwca 2009r. podpisały umowę dotacji na dofinansowanie kosztów modernizacji odcinka linii…

PRZECZYTAJ

Nowy film o naszej Spółce

Zapraszamy do zapoznania się z nowym filmem informacyjno - promocyjnym obrazującym bieżącą działalność PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ZOBACZ!

PRZECZYTAJ

Modernizacja urządzeń srk na odcinku Opole - Wrocław - umowa podpisana

Podpisana została umowa na "Projekt, dostawę i zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym na odcinku Opole - Wrocław, Etap II wraz z robotami towarzyszącymi". Podpisanie umowy na realizację…

PRZECZYTAJ