Patronaty i pociągi promocyjne

Zasady udziału Spółki w zewnętrznych wydarzeniach:

Aby wystąpić o patronat, dofinansowanie, udział przedstawiciela Spółki w radzie programowej lub komitecie honorowym czy współpracę w zakresie organizacji przejazdów pociągów promocyjnych należy:

1. Zapoznać się z regulaminem,

2. Wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala
Biuro Komunikacji i Promocji
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

      z dopiskiem „Patronat

    lub podpisany w formie skanu na adres e-mail:

a) patronaty@plk-sa.pl

b) pociagipromocyjne@plk-sa.pl

 

 

 

Wykaz konferencji objętych patronatem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.:
 

  • Konferencja pn. „infraMOST 2021 Visegrad Group V4 Expo & Multi-Conference”. Wydarzenie zaplanowane zostało w terminie 18 - 20 maja 2021 r. w formule on-line. Organizator: Oddział Górnośląskiego Związku Mostowców RP
  • XIII Konferencja Naukowo-Techniczna pn.: „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym” INFRASZYN 2021, termin: 9 - 11 czerwca 2021 r., Zakopane. Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
  • IX Kongres Infrastruktury Polskiej, termin: 16 czerwca 2021 r., Warszawa. Organizator: Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.
  • Konferencja pn. "Transport Intermodalny Integracja przewozów światowych” Intermodal2021, termin: 22 - 23 czerwca 2021 r., Warszawa. Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
  • VII edycja konferencji „Przejazdy kolejowo-drogowe 2021 – bezpieczeństwo, innowacje, technologie”, termin: 6 września 2021 r., Warszawa. Organizator: Fundacja ProKolej
  • XVIII Konferencja „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei”, termin: 11 - 13 października 2021 r., Wisła. Organizator: Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
  • X Konferencja „Energetyka na Kolei”, termin: 18 - 19 listopada 2021 r., Ożarów Mazowiecki. Organizator: Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
  • XX Konferencja Naukowo – Techniczna pn.: „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym – NOVKOL 2021”, termin: 1 - 3 grudnia 2021 roku. Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie
  • Konferencja „infraBIM V4 Expo & Multi Conference”, termin: 8-10 grudnia 2021 r. w formule on-line. Organizator: Fundacja Europejskie Centrum Certyfikacji BIM we współpracy z operatorem wydarzenia tj. infraTeam.