Patronaty i pociągi promocyjne

Zasady udziału Spółki w zewnętrznych wydarzeniach:

Aby wystąpić o patronat, dofinansowanie, udział przedstawiciela Spółki w radzie programowej lub komitecie honorowym czy współpracę w zakresie organizacji przejazdów pociągów promocyjnych należy:

1. Zapoznać się z regulaminem,

2. Wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala
Biuro Komunikacji i Promocji
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

      z dopiskiem „Patronat

    lub podpisany w formie skanu na adres e-mail:

a) patronaty@plk-sa.pl

b) pociagipromocyjne@plk-sa.pl

 

Wykaz konferencji objętych patronatem
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.:
 

 • XIX Konferencja „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei”, termin: 16-18 marca 2022 r., Wisła. Organizator: Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
   
 • XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym” INFRASZYN 2022, termin: 27-29 kwietnia 2022 r., Zakopane. Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Radomiu
   
 • VIII Ogólnopolskie Warsztaty Techniczne „SPAWALNICTWO DRÓG SZYNOWYCH – badania i pomiary jednym z czynników gwarancji jakości”, termin: 18-20 maja 2022 r., Warszawa. Organizator: Międzyzakładowy Klub SITK RP działający przy Centrum Diagnostyki PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie i Instytutem Kolejnictwa
   
 • Uroczyste obchody 150-lecia kolei w regionie bieszczadzkim, termin: 20-22 maja 2022 r. w Zagórzu i okolicach. Organizator: gmina Zagórz
   
 • X Kongres Infrastruktury Polskiej, termin: 7 czerwca 2022 r., Warszawa. Organizator: Zespół Doradców Gospodarczych TOR
   
 • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Rozwiązania skrzyżowań kolei z drogami kołowymi w poziomie szyn w aspekcie prawnym, technicznym i ekonomicznym”, termin: 8-9 czerwca 2022 r., Kroczyce. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Częstochowie
   
 • IV Warsztaty Geologii Inżynierskiej, termin: 9-10 czerwca 2022 r. Organizator: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
   
 • VIII edycja Konferencji „Przejazdy kolejowo-drogowe 2022 – problemy i rozwiązania”, termin: 12 września 2022 r., Warszawa. Organizator: Fundacja ProKolej
   
 • 13th Central European Congress on Concrete Engineering, termin: 12-14 września 2022 r., Zakopane. Organizator: fib Poland ze wsparciem infraTeam jako operatora
   
 • V edycja Konferencji Naukowo-Technicznej „Innowacyjne technologie w budowie, utrzymaniu, eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności w kolejnictwie polskim”, termin: 5-7 października 2022 r., Kielce. Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Kielcach
   
 • V Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: "IT & OT w Transporcie Szynowym", termin: 10-12 października 2022 r., Warszawa. Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITKRP)
   
 • XVI Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów – PublicTrans 2022”, termin: 26-28 października 2022 r. w Zakopane. Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w Radomiu (SITKRP)
   
 • XIII edycja Konferencji „Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej”, termin: 27-28 października 2022 r., Warszawa. Organizator: Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
   
 • Konferencja Naukowo-Techniczna pn.: „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym – NOVKOL 2022”, termin: 30 listopada - 2 grudnia 2022 r., Zakopane. Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Krakowie
   
 • Kampania edukacji ekologicznej osób dorosłych „ekoTransport”, termin: II-IV kwartał 2022 r. na terenie województwa pomorskiego. Organizator: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wykaz konferencji objętych patronatem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w poprzednich latach: