Patronaty i pociągi promocyjne

Zasady udziału Spółki w zewnętrznych wydarzeniach:

Aby wystąpić o patronat, dofinansowanie, udział przedstawiciela Spółki w radzie programowej lub komitecie honorowym czy współpracę w zakresie organizacji przejazdów pociągów promocyjnych należy:

1. Zapoznać się z regulaminem,

2. Wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala
Biuro Komunikacji i Promocji
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

      z dopiskiem „Patronat

    lub podpisany w formie skanu na adres e-mail:

a) patronaty@plk-sa.pl

b) pociagipromocyjne@plk-sa.pl

Wykaz konferencji objętych patronatem
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w 2024 roku:

 

  • "VI Międzynarodowa Konferencja naukowo-techniczna pt. IT& OT W TRANSPORCIE SZYNOWYM", termin: 29-31 stycznia 2024 r., Warszawa. Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Krajowy
     

Wykaz konferencji objętych patronatem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w poprzednich latach: