Patronaty i pociągi promocyjne

Zasady udziału Spółki w zewnętrznych wydarzeniach:

Aby wystąpić o patronat, dofinansowanie, udział przedstawiciela Spółki w radzie programowej lub komitecie honorowym czy współpracę w zakresie organizacji przejazdów pociągów promocyjnych należy:

1. Zapoznać się z regulaminem,

2. Wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala
Biuro Komunikacji i Promocji
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

      z dopiskiem „Patronat

    lub podpisany w formie skanu na adres e-mail:

a) patronaty@plk-sa.pl

b) pociagipromocyjne@plk-sa.pl

3. Zapoznać się w związku ze składanym formularzem zgłoszeniowym z treścią dedykowanej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

Wykaz konferencji objętych patronatem
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w 2024 roku:

 

 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "IT& OT W TRANSPORCIE SZYNOWYM", termin: 29-31 stycznia 2024 r., Warszawa. Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Krajowy
 • XXI Konferencja pt. "Telekomunikacja i Informatyka na Kolei", termin: 13-15 marca 2024 r., Wisła. Organizator: Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
 • „infraDAYS 2024 Group V4 EXPO & Multi-Conference”, termin: 23-25 kwietnia 2024 r., Kraków. Organizator: infraTEAM Wioletta Curyło Współorganizatorem jest Politechnika Krakowska
 • XVI Konferencja Naukowo-Techniczna „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym” – INFRASZYN 2024, termin: 24-26 kwietnia 2024 r., Zakopane. Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Radomiu
 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i utrzymaniu rozjazdów szynowych - TURNOUTS2024", termin: 15-17 maja 2024 r., Warszawa. Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Krajowy 
 • X Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Rozwiązania skrzyżowań kolei z drogami kołowymi w poziomie szyn w aspekcie prawnym, technicznym i ekonomicznym”, termin: 5-7 czerwca 2024 r., Zawiercie. Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Częstochowie
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pn. "Modelowanie Podróży i Prognozowanie Ruchu" Modelling 2024, termin: 6-7 czerwca 2024 r., Kraków. Organizator: Fundacja Politechniki Krakowskiej
 • VI. Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacyjne technologie w budowie, utrzymaniu, eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności w kolejnictwie polskim”, termin: 12-14 czerwca 2024 r., Cedzyna. Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Kielcach
 • "V Warsztaty Geologii Inżynierskiej", termin: 17-18 czerwca 2024 r., Kraków. Organizator: Akademia Górniczo-Hutnicza im S. Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
 • XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Modern Electric Traction" MET 2024 - Racjonalizacja zużycia energii w transporcie zelektryfikowanym, termin: 17-19 czerwca 2024 r., Warszawa. Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Krajowy
 • „XII Kongres Infrastruktury Polskiej”, termin: 19 czerwca 2024 r., Warszawa. Organizator: Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.

Wykaz konferencji objętych patronatem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w poprzednich latach: