Władze Spółki

Skład Zarządu

  • Piotr Wyborski - delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
  • Maciej Kaczorek - delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
  • Piotr Kubicki - delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Skład Rady Nadzorczej

  • Jakub Majewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Artur Kawaler – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Magdalena Błaszczyk – Członek Rady Nadzorczej
  • Piotr Gebel – Członek Rady Nadzorczej
  • Joanna Klekot – Członek Rady Nadzorczej
  • Henryk Sikora – Członek Rady Nadzorczej