Władze Spółki

Skład Zarządu

 • Piotr Wyborski - Prezes Zarządu
 • Michał Gil - Członek Zarządu – dyrektor ds. eksploatacji
 • Małgorzata Kuczewska-Łaska - Członek Zarządu – dyrektor ds. finansowych
 • Krzysztof Waszkiewicz - Członek Zarządu – dyrektor ds. utrzymania infrastruktury
 • Marcin Mochocki - Członek Zarządu – dyrektor ds. realizacji inwestycji
 • Maciej Kaczorek - Członek Zarządu – dyrektor ds. strategii i rozwoju
 • Piotr Kubicki - Członek Zarządu – dyrektor ds. transformacji cyfrowej

Skład Rady Nadzorczej

 • Jakub Majewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Artur Kawaler – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Magdalena Błaszczyk – Członek Rady Nadzorczej
 • Piotr Gebel – Członek Rady Nadzorczej
 • Joanna Klekot – Członek Rady Nadzorczej
 • Henryk Sikora – Członek Rady Nadzorczej
 • Tomasz Rurka – Członek Rady Nadzorczej
 • Witold Stępień – Członek Rady Nadzorczej