Powrót

Program obsługi kolejowej UEFA Euro 2012

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. czynnie uczestniczy w organizacji obsługi transportowej UEFA Euro 2012TM. W celu sprawnej realizacji zadań Zespół ds. Euro 2012 opracował program obsługi kolejowej UEFA Euro 2012TM dla całego sektora kolejowego. Program ten uwzględnia wszystkie działania konieczne do zorganizowania efektywnego i bezpiecznego transportu kolejowego w czasie mistrzostw, w tym trasy główne i rezerwowe, organizację sztabów zarządzania kryzysowego, rozmieszczenie ekip ratunkowych i naprawczych, miejsca stacjonowania taboru rezerwowego, a także zadania związane z obsługą podróżnych, szeroko pojętą informacją i zapewnieniem osobistego bezpieczeństwa.