Ochrona Danych Osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbywa się na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz krajowych aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, a także w oparciu o wewnętrzne uregulowania Spółki.

W związku z powyższym oraz zapewnieniem właściwego procesu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO, przedstawiamy klauzule obowiązku informacyjnego, które zawierają podstawowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Informacja dotycząca korespondencji poprzez e-mail

Informacje dotyczące Centrum Unijnych Projektów Transportowych