Statut Sieci Kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Znowelizowana Ustawa o transporcie kolejowym, Ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz.U. 2016 r., poz. 1923), nałożyła na zarządców infrastruktury kolejowej obowiązek utworzenia statutu zarządzanej przez nich sieci kolejowej. W artykule 5 ust. 2a ww. Ustawy jest następujący zapis:
„Zarządca sporządza statut sieci kolejowej wskazujący linie kolejowe, bocznice kolejowe oraz inne drogi kolejowe przez niego zarządzane, a także wskazujący które stanowią infrastrukturę nieczynną lub prywatną. Zarządca umieszcza w statucie sieci kolejowej również informację o elementach infrastruktury kolejowej wchodzącej w skład linii kolejowej, które są zarządzane przez innego zarządcę.”

 

A. TEKST UJEDNOLICONY STATUTU SIECI KOLEJOWEJ