Powrót

Umowa w ramach zadania „Modernizacja przejazdów kolejowych w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi na terenie województwa lubelskiego w zakresie urządzeń zabezpieczenia przejazdów"

W imieniu Zakładu „ATE” umowę podpisał: Mirosław Ludwiczak –  Prezes Zarządu, w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji umowę podpisali: Piotr Borys – Zastępca Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji ds. zamówień Sławomir Burczaniuk – Dyrektor Oddziału w Lublinie.   Celem projektu jest unowocześnienie infrastruktury kolejowej regionu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego. Modernizacja obejmuje 24 skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi w poziomie szyn, które są usytuowane na sześciu liniach kolejowych województwa lubelskiego. Zakres prac obejmuje zastosowanie nowoczesnych urządzeń zabezpieczających i sygnalizujących, podwyższenie kategorii przejazdów oraz wymianę nawierzchni drogowej na 19 przejazdach kolejowych.   Całkowita wartość projektu wynosi ponad 35 mln zł, zaś wartość wynagrodzenia wykonawcy określona w umowie wynosi 23 916 064,65PLN. Realizacja robót budowlanych nastąpi po opracowaniu dokumentacji projektowej. Zakończenie rzeczowe realizacji umowy przewidziano na koniec 2012 roku. Projekt zgodnie z Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych jest jednym z sześciu projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Lublinie.

 

Małgorzata Kwiatkowska

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

Oddział w Lublinie

tel.81/472 36 83, e-mail: ma.kwiatkowska@plk-sa.pl

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013