Czym się zajmujemy?

Inwestycje

Inwestycje

Inwestujemy w przyszłość.

Dzięki naszym działaniom modernizacyjnym:

 • Poprawiamy komfort podróży
 • Poprawiamy estetykę elementów infrastruktury
 • Skracamy czas podróży
 • Podnosimy standardy bezpieczeństwa
 • Chronimy środowisko naturalne
 • Ułatwiamy życie użytkownikom dróg budując
  skrzyżowania dwupoziomowe

Chcesz zobaczyć co i gdzie zmieniamy?
Odwiedź: plk-inwestycje.pl

Rozkład jazdy

Rozkład jazdy

Jesteśmy odpowiedzialni za układanie rozkładu jazdy dla pociągów pasażerskich, towarowych oraz specjalnych, który powstaje na zamówienie i według wytycznych naszych kontrahentów – przewoźników.

W 2020 roku na polskich torach swoje trasy przebyło
1 470 430 pociągów pasażerskich i 378 992 pociągów towarowych.

Aby umożliwić skorelowanie tak wielkiej liczby połączeń wykorzystujemy elektroniczny system konstrukcji rozkładu jazdy – SKRJ, który od 2013 roku jest jedynym narzędziem wykorzystywanym w procesie projektowania rozkładu jazdy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Podróżnych udostępniamy również nasz gotowy produkt w formie Portalu Pasażera.

Dzięki wyszukiwarce połączeń, sieciowemu i plakatowemu rozkładowi jazdy na stronie internetowej dajemy możliwość dostępu do zawsze aktualnych danych.

SPRAWDŹ POŁĄCZENIA

Bezpieczeństwo

Od 2005 r. prowadzimy kampanię społeczną „Bezpieczny przejazd…”, której podstawowymi założeniami są:

 • podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych,
 • zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
 • minimalizacja liczby zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu ludzi na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych,
 • kształtowanie zachowań i utrwalanie postaw społecznie pożądanych.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą akcją i tym jak pracujemy, na naszej stronie kampanii:

bezpieczny-przejazd.pl

Jednocześnie wymagamy też od siebie. Wymiana i modernizacja urządzeń sterowania ruchem, zabudowa nowych rozjazdów, zakup symulatorów, czy szkolenia dyżurnych ruchu i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, to tylko część naszego kompleksowego programu poprawy bezpieczeństwa.

Wiemy, że od naszego zaangażowania i profesjonalizmu zależy życie ludzi, dlatego swoje obowiązki służbowe wykonujemy zgodnie z procedurami i z najwyższą uwagą.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. laureatem konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” za kampanię społeczną „Bezpieczny przejazd…”

Brązowy Spinacz – przyznany kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd…” za projekt „Lokomotywa kontra samochód” w ramach konkursu Złote Spinacze, prowadzonego przez Związek Firm Public Relations 

Nagrody w konkursie „Kultura Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” – za projekt #ŻółtaNaklejkaPLK w kategorii „rozwiązanie systemowe” oraz nagroda publiczności

Nagroda dla kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd” w międzynarodowym konkursie branży Public Relation – SABRE Awards 2021 (Superior Achievement in Branding, Reputation & Engagement) za projekt „#ŻółtaNaklejkaPLK, która ratuje życie” w kategorii regionalnej The Baltic.

We wrześniu 2021 r. kampania „Bezpieczny przejazd” została wyróżniona jedną z wiodących nagród marketingowych przyznawanych na całym świecie – Stevie® Awards. Zdobyła brązową statuetkę w kategorii „Communications or PR Campaign of the Year – Public Service” za promowanie bezpieczeństwa z pomocą #ŻółtaNaklejkaPLK.

We wrześniu 2021 r. kampania „Bezpieczny Przejazd” została nagrodzona w konkursie PR Wings promującym innowacyjne, kreatywne i etyczne podejście do komunikacji i public relations. Projekt #ŻółtaNaklejkaPLK – pierwsza naklejka, która ratuje ludzkie życie, zwyciężył w kategorii „CSR – Największy wpływ społeczny”.

Utrzymanie infrastruktury

Ikona torów

18 566 km eksploatowanych linii kolejowych

Ikona przejazdu kolejowo-drogowego.

13 695 przejazdów
kolejowo-drogowych

Ikona budynku posterunku technicznego

5 269 budynków posterunków technicznych

Ikona rozjazdu.

39 389 rozjazdów

Ikona wiaduktu kolejowego

24 792 obiektów
inżynieryjnych

Ikona peronu z wiatą.

14 502 budowli (wiat, peronów, ekranów akustycznych)

Dane wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Prowadzenie ruchu pociągów

Prowadzenie ruchu pociągów

Mózgiem systemu przewozowego jest Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym bezpośrednio odpowiedzialne za prawidłowy przebieg pociągów na terenie kraju i w relacjach transgranicznych.

Centrum nadzoruje również pracę w sytuacjach nadzwyczajnych oraz kieruje ruchem służb zabezpieczenia technicznego.

Średnio w ciągu doby po polskich torach porusza się ponad 5290 pociągów pasażerskich i towarowych*.

Codziennie ok. 1700 osób czuwa nad płynnością ruchu na torach. Zarządza nimi ok. 100 dyspozytorów.

W 2020 roku przewozy kolejowe na sieci PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wykonywało 107 przewoźników pasażerskich i towarowych.

* liczba nie uwzględnia pociągów specjalnych, służbowych, manewrów lokomotyw, przejazdów technicznych

Misja

Misja

Misją PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., firmy z większościowym udziałem Skarbu Państwa, jest tworzenie najlepszych warunków do obsługi transportowej kraju poprzez:

 • zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa,
 • niezawodność usług,
 • poszanowanie środowiska,
 • udostępnianie linii kolejowych przewoźnikom pasażerskim i towarowym na równoprawnych zasadach,
 • zapewnienie wysokiego poziomu informacji o ruchu pociągów pasażerskich,
 • działanie na rzecz zwiększenia dostępności, atrakcyjności i niezawodności transportu kolejowego.

Spółka z powodzeniem łączy tradycję z wykorzystywaniem najnowszych rozwiązań i technologii.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. to nowoczesny pracodawca kierujący się najwyższymi standardami pracy poprzez:

 • zatrudnianie specjalistów, którzy są ekspertami w dziedzinach potrzebnych do realizacji zadań firmy,
 • motywowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji przez pracowników, systematycznego i świadomego rozwijania wiedzy i kompetencji.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dążą do zbilansowania wyniku finansowego poprzez działania mające na celu redukcję kosztów.

Wizja

Wizja

Narodowa sieć linii kolejowych stanowić będzie ważny element systemu transportowego w Polsce i w Europie, a jej zarządca – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – będzie zapewniać przewoźnikom kolejowym usługi najwyższej jakości, troszcząc się o zadowolenie pasażerów oraz nadawców i odbiorców towarów.

Infrastruktura kolejowa będzie modernizowana i rozwijana z wykorzystaniem nowych technologii i poszanowaniem środowiska oraz dbałością o bezpieczeństwo ruchu kolejowego, zgodnie z europejskimi standardami.

Konsekwentnie wypełniana rola odpowiedzialnej, dobrze zorganizowanej i zarządzanej firmy, pozwoli osiągnąć stan, w którym wszyscy pracownicy będą identyfikować się z jej celami, kierując się w ich realizacji zasadami gospodarności, przedsiębiorczości oraz elastycznym podejściem do zmieniającego się otoczenia.

Spółki zależne

 

Logo PLK. Od logotypu wychodzą 4 powiązania z: Dolkom Wrocław, PNUIK Kraków, ZRK-DOM Poznań oraz PPM-T Gdańsk

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI