Czym się zajmujemy?

Inwestycje

Rysunkowa grafika. Od góry 3 wykresy liniowe, pociąg na wiadukcie, podnośnik oraz 2 wykresy kołowe.

Inwestujemy w przyszłość.

Dzięki naszym działaniom modernizacyjnym:

 • Poprawiamy komfort podróży
 • Poprawiamy estetykę elementów infrastruktury
 • Skracamy czas podróży
 • Podnosimy standardy bezpieczeństwa
 • Chronimy środowisko naturalne
 • Ułatwiamy życie użytkownikom dróg budując
  skrzyżowania dwupoziomowe

Chcesz zobaczyć co i gdzie zmieniamy?
Odwiedź: plk-inwestycje.pl

Rozkład jazdy

Rysunkowa grafika, w tle mapa Polski uproszczonym schematem linii kolejowych, z prawej podróżna stojąca tyłem czytająca tablicę rozkładu jazdy, u dołu nowoczesny pociąg.

Jesteśmy odpowiedzialni za układanie rozkładu jazdy dla pociągów pasażerskich, towarowych oraz specjalnych, który powstaje na zamówienie i według wytycznych naszych kontrahentów – przewoźników.

W 2023 roku na polskich torach swoje trasy przebyło
1 831 938 pociągów pasażerskich i 409 501 pociągów towarowych.

Aby umożliwić skorelowanie tak wielkiej liczby połączeń wykorzystujemy elektroniczny system konstrukcji rozkładu jazdy – SKRJ, który od 2013 roku jest jedynym narzędziem wykorzystywanym w procesie projektowania rozkładu jazdy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Podróżnych udostępniamy również nasz gotowy produkt w formie Portalu Pasażera.

Dzięki wyszukiwarce połączeń, sieciowemu i plakatowemu rozkładowi jazdy na stronie internetowej dajemy możliwość dostępu do zawsze aktualnych danych.

SPRAWDŹ POŁĄCZENIA

Bezpieczeństwo

Od 2005 r. prowadzimy kampanię społeczną „Bezpieczny przejazd…”, której podstawowymi założeniami są:

 • podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych,
 • zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
 • minimalizacja liczby zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu ludzi na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych,
 • kształtowanie zachowań i utrwalanie postaw społecznie pożądanych.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą akcją i tym jak pracujemy, na naszej stronie kampanii:

bezpieczny-przejazd.pl

Jednocześnie wymagamy też od siebie. Wymiana i modernizacja urządzeń sterowania ruchem, zabudowa nowych rozjazdów, zakup symulatorów, czy szkolenia dyżurnych ruchu i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, to tylko część naszego kompleksowego programu poprawy bezpieczeństwa.

Wiemy, że od naszego zaangażowania i profesjonalizmu zależy życie ludzi, dlatego swoje obowiązki służbowe wykonujemy zgodnie z procedurami i z najwyższą uwagą.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. laureatem konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”

Nagrody w konkursie „Kultura Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” 2022 w kategoriach:

•    „Czynnik ludzki – edukacja” za organizację „Warsztatów dla instruktorów nauki jazdy i wykładowców z Ośrodków Szkolenia Kierowców oraz dla egzaminatorów z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego”,
•    „Rozwiązanie systemowe” za rozwiązanie informatyczne wdrażające system „Elektroniczny Dziennik Ruchu oraz jego powiązanie z Systemem Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej i systemami zewnętrznymi”.

Brązowy Spinacz – przyznany kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd…” za projekt „Lokomotywa kontra samochód” w ramach konkursu Złote Spinacze, prowadzonego przez Związek Firm Public Relations 

Nagrody w konkursie „Kultura Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” 2019 w kategoriach:
•    „Rozwiązanie systemowe” za projekt „#ŻółtaNaklejkaPLK”, realizowany w ramach kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd”,
•    nagroda publiczności.

Nagroda dla kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd” w międzynarodowym konkursie branży Public Relation – SABRE Awards 2021 (Superior Achievement in Branding, Reputation & Engagement) za projekt „#ŻółtaNaklejkaPLK, która ratuje życie” w kategorii regionalnej The Baltic.

We wrześniu 2021 r. kampania „Bezpieczny przejazd” została wyróżniona jedną z wiodących nagród marketingowych przyznawanych na całym świecie – Stevie® Awards. Zdobyła brązową statuetkę w kategorii „Communications or PR Campaign of the Year – Public Service” za promowanie bezpieczeństwa z pomocą #ŻółtaNaklejkaPLK.

We wrześniu 2021 r. kampania „Bezpieczny Przejazd” została nagrodzona w konkursie PR Wings promującym innowacyjne, kreatywne i etyczne podejście do komunikacji i public relations. Projekt #ŻółtaNaklejkaPLK – pierwsza naklejka, która ratuje ludzkie życie, zwyciężył w kategorii „CSR – Największy wpływ społeczny”.

Utrzymanie infrastruktury

Ikona torów

18 806 km eksploatowanych linii kolejowych

Ikona przejazdu kolejowo-drogowego.

11 603 przejazdów
kolejowo-drogowych

Ikona budynku posterunku technicznego

5 140 budynków (w tym posterunków technicznych)

Ikona rozjazdu.

37 352 rozjazdów

Ikona wiaduktu kolejowego

24 724 obiektów
inżynieryjnych

Ikona peronu z wiatą.

16 292 budowli (wiaty, perony, ekrany akustyczne)

Stan na dzień 31.12.2023 r. Dane dotyczą infrastruktury na liniach eksploatowanych.

Prowadzenie ruchu pociągów

Grafika rysunkowa. Kobieta siedząca przy kokpicie z 6 monitorami.

Mózgiem systemu przewozowego jest Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym bezpośrednio odpowiedzialne za prawidłowy przebieg pociągów na terenie kraju i w relacjach transgranicznych.

Centrum nadzoruje również pracę w sytuacjach nadzwyczajnych oraz kieruje ruchem służb zabezpieczenia technicznego.

Średnio w ciągu doby po polskich torach porusza się około 5000 pociągów pasażerskich i towarowych*.

Codziennie ok. 1700 osób czuwa nad płynnością ruchu na torach. Zarządza nimi ok. 100 dyspozytorów.

W 2023 roku przewozy kolejowe na sieci PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wykonywało 125 przewoźników pasażerskich i towarowych.

* liczba nie uwzględnia pociągów specjalnych, służbowych, manewrów lokomotyw, przejazdów technicznych

Misja

Grafika rysunkowa. Mężczyzna w kamizelce stojący przodem do 3 wieżowców i przejeżdżającego pociągu. Z lewej strony ikony zegara, kamery, dostępności oraz rogatki.

Wyznacznikiem kształtowania strategii firmy jest jej misja, rozumiana jako charakterystyczna rola wyrażająca jej odrębność. Wizja – to wizerunek przyszłości, stanowiący zwieńczenie długofalowych działań ukierunkowanych na optymalizację stanu infrastruktury, a także odnoszący się do roli PLK S.A. i jej postrzegania przez interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

Misją PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jest tworzenie najlepszych warunków do obsługi transportowej kraju poprzez:

 • udostępnianie linii kolejowych przewoźnikom pasażerskim i towarowym na równoprawnych zasadach,
 • zapewnienie wysokiego poziomu obsługi pasażerów na stacjach, przystankach osobowych oraz informacji o rozkładzie jazdy i ruchu pociągów pasażerskich,
 • zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa,
 • poszanowanie środowiska,
 • działanie na rzecz zwiększenia dostępności, atrakcyjności i efektywności transportu kolejowego,
 • niezawodność usług.

Spółka z powodzeniem łączy tradycję z wykorzystywaniem najnowszych rozwiązań i technologii. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. to nowoczesny pracodawca kierujący się najwyższymi standardami pracy poprzez:

 • zatrudnianie ekspertów w dziedzinach potrzebnych do realizacji zadań Spółki, posiadających niezbędną wiedzę i umiejętności;
 • motywowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji przez pracowników, systematycznego i świadomego rozwijania wiedzy i kompetencji.

Wizja

Grafika rysunkowa. Żarówka w kole utworzonym z torów. W tle mapa Polski. W lewym dolnym rogu piktogram peronu.

Sieć linii kolejowych będzie ważnym elementem systemu transportowego w Polsce i w Europie, a jej zarządca – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – podmiotem zapewniającym na zarządzanej sieci usługi najwyższej jakości przewoźnikom kolejowym, dbając o zadowolenie pasażerów oraz nadawców i odbiorców towarów.

Kontynuowane będą procesy modernizacyjne i rozwojowe z wykorzystaniem nowych technologii i poszanowaniem środowiska oraz dbałością o bezpieczeństwo ruchu kolejowego, zgodnie z europejskimi standardami. 

Konsekwentnie wypełniana będzie rola odpowiedzialnej, dobrze zorganizowanej i zarządzanej spółki, której pracownicy będą identyfikować się z jej celami, kierując się w ich realizacji zasadami gospodarności, przedsiębiorczości oraz elastycznym podejściem do zmieniającego się otoczenia.

Spółki zależne

 

Logo PLK. Od logotypu wychodzą 4 powiązania z: Dolkom Wrocław, PNUIK Kraków, ZRK-DOM Poznań oraz PPM-T Gdańsk, Trakcja S.A.

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI