Powrót

Kontynuacja modernizacji linii Szczecin Dąbie - Świnoujście

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na stacji Szczecin Załom oraz na odcinku Szczecin Załom – Kliniska i Świnoujście SiA – Świnoujście SiB. Na stacji Szczecin Załom przeprowadzimy kompleksową wymianę nawierzchni kolejowej na długości 797 m w torze Nr 1, regulację osi toru w torze Nr 2 oraz zmodernizujemy przejazd kat. „B”, zbudujemy peron z nawierzchnią z prefabrykowanych płyt peronowych i kostki brukowej oraz płyt peronowych z pasem bezpieczeństwa przystosowanym dla ludzi niewidomych i niedowidzących, ustawimy wiaty, ławki, kosze na śmieci i tablice z nazwą stacji. Na odcinku Szczecin Załom – Kliniska wymienimy nawierzchnię kolejową w torze Nr 1 na długości 693 m oraz zmodernizujemy sieć trakcyjną. Na odcinku Świnoujście SiA – SiB wymienimy dwa rozjazdy oraz nawierzchnię na odcinkach przylegających do rozjazdów, zmodernizujemy sieć trakcyjną oraz wykonamy roboty towarzyszące.   Kosztem 11 484 993 PLN zlikwidujemy dotychczasowe ograniczenia prędkości (obecnie 70 km/h) i podniesiemy rozkładową prędkość dla pociągów pasażerskich do 120 km/ h oraz poprawimy komfort podróży.   Zakończenie prac planowane jest na 30 listopada 2011r.     W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali:   Józef Matuszczak - dyrektor Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. w Szczecinie Andrzej Piechocki - zastępca dyrektora,   natomiast ze strony wykonawcy Schweerbau GmbH & Co. KG Bauunternehmen Krzysztof Kraszewski – pełnomocnik.    

Romana Nakoneczna

PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji

Oddział w Szczecinie

tel. 91 4713927