Powrót

Życzenia z okazji Święta Kolejarza

Pracownikom PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i innych spółek Grupy PKP, naszym Koleżankom i Kolegom zatrudnionym w firmach związanych z kolejnictwem, kolejowym emerytom i rencistom, wszystkim, którzy w życiu zawodowym zetknęli się z drogami żelaznymi i tym, którzy po prostu kolej cenią i lubią, z okazji Święta Kolejarza składam najserdeczniejsze życzenia pomyślności w realizacji planów osobistych i zawodowych.

Życzę nam wszystkim, abyśmy mogli umacniać w sobie poczucie dumy z wykonywania pracy społecznie pożytecznej, potrzebnej Polsce i Polakom. Życzę również, aby spełniały się nasze nadzieje na stworzenie w naszej Ojczyźnie kolei na miarę XXI wieku, dającej jak największą satysfakcję jej klientom, szybką, bezpieczną i przyjazną otoczeniu.

 

Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zbigniew Szafrański