Powrót

Dziesięć konsorcjów ubiega się o nadzór nad modernizacją linii kolejowej Warszawa – Gdynia w obszarze LCS Gdańsk i LCS Gdynia

Udział w postępowaniu zgłosiło dziesięć firm i konsorcjów zgłaszając następujące oferty:


1.
Oferta konsorcjum firm:

 • Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A.,
 • Cowi Polska Sp. z.o.o.
 • Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o.,

na kwotę 20 940 832,00 PLN netto, 25 547 815,04 PLN brutto.

 

2. Oferta konsorcjum firm:

 • MGGP S.A.,
 • Aguay Estructuras S.A.
 • Ayesa Polska Sp. z o.o.

na kwotę 8 245 390,48 PLN netto, 10 059 376,38 PLN brutto.

 

3. Oferta konsorcjum firm:

 • Firma Menadżersko – Konsultingowa KOLMEN Sp. z o.o.,
 • Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL S.A.,
 • Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe HURTKOL Sp. z o.o.

na kwotę 8 348 288,00 PLN netto, 10 184 911,36 PLN brutto.

 

4. Oferta konsorcjum firm:

 • TPF Planege – Consultores de Engenharia e Gestao S.A.,
 • E&L Architects Sp. z o.o.,

na kwotę 16 991 539,36 PLN netto, 20 729 678,02 PLN brutto.

 

5. Oferta konsorcjum firm:

 • Mott MacDonald Polska Sp. z o.o.,
 • Mott MacDonald Ltd,

na kwotę 9 553 000,00 PLN netto, 11 654 660,00 PLN brutto.

 

6. Oferta konsorcjum firm:

 • Biuro Realizacji Inwestycji KOLTECH Inwestor Sp. z o.o.,
 • Movares Polska Sp. z o.o.,

na kwotę 7 680 000,00 PLN netto, 9 369 600,00 PLN brutto.

 

7. Oferta konsorcjum firm:

 • Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o.,
 • DB International GmbH,

na kwotę 26 925 884,51 PLN netto, 32 849 579,10 PLN brutto.

 

8. Oferta:

 • Halcrow Group Limited Elms Mouse,

na kwotę 9 920 465,00 PLN netto, 12 102 967,30 PLN brutto.

 

9. Oferta konsorcjum firm:

 • ECM Group Polska Sp. z o.o.,
 • Ingenieria IDOM Internacional S.A.,

na kwotę 9 571 000,00 PLN netto, 11 676 620,00 PLN brutto.

 

10. Oferta:

 • SAFEGE S.A.,

na kwotę 13 955 000,00 PLN netto, 17 025 100,00 PLN brutto.

 

Głównym zadaniem Wykonawcy, jest nadzór w imieniu Zamawiającego nad realizacją inwestycji modernizacyjnej związanej z projektem nr 7.1-1.2 "Modernizacji linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia - obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia", które obejmuje administrowanie i koordynację umów, jakie zostaną podpisane z wykonawcami robót wyłonionymi w ramach odrębnych przetargów i polega na:

1. Pełnieniu funkcji Inżyniera zgodnie z „Warunkami Kontraktów na budowę dla robót budowlanych inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego, opracowanymi przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów oraz z Warunkami Szczególnymi stanowiącymi załącznik do umowy na roboty budowlane.

2. Wykonywaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami.

3. Koordynacji realizacji umów zawartych na wykonanie prac modernizacyjnych odcinka linii kolejowej, stanowiącego obszar LCS Gdańsk i LCS Gdynia.

4. Współpracy z Dyrektorem Projektu i Kierownikami Kontraktów w ramach realizacji projektu zajmującymi się m.in. koordynacją działań podmiotów zaangażowanych w zarządzanie i realizację projektu.

5. Współpracy z Kierownikiem Projektu w ramach realizacji projektu nr 2005/PL/16/C/PT/001 zajmującym się m.in. koordynacją działań inżynierów oraz innych podmiotów zaangażowanych w zarządzanie realizację projektu.

6. Współpracy inwestorami oraz wspólne koordynowanie robót na kontraktach realizowanych przez inne podmioty na obszarze przedmiotowej inwestycji lub w bezpośrednim sąsiedztwie.


Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia to 42 639 000 zł brutto (34 950 000 zł netto). Umowa z wykonawcą zostanie zawarta na okres 50 miesięcy.

   

Informacje dla mediów:
Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 47 321 47

 

„Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”

 

www.pois.gov.pl