Powrót

Od 24 listopada jedziemy przez Włochy i Ursus

Prace PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obejmowały zdjęcie torów i tłucznia, naprawę zewnętrznej betonowej konstrukcji obiektu, ułożenie nowej izolacji zewnętrznej, udrożnienie instalacji odwodnieniowej. Dodatkowo pojawiła się konieczność likwidacja starych fundamentów.

Aby do minimum ograniczyć czas zamknięć roboty były prowadzone na obu przystankach jednocześnie w pasie zamkniętych torów.

Remont przejść podziemnych Warszawa Włochy i Warszawa Ursus rozpoczął się 20 września br. Był konieczny ze względu na zły stan techniczny obiektów, zalewanie, brak funkcjonalności oraz niewłaściwą estetykę. Poprawa stanu obiektów wymagała zmian w organizacji ruchu kolejowego.

W celu minimalizowania utrudnień w komunikacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ściśle współpracowała z przewoźnikami w ustaleniu optymalnej komunikacji w trakcie prac i realizacji działań informacyjnych.

Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za współpracę i zrozumienie wszystkim, którzy starali się ułatwić komunikację w trakcie prac.

W 2011 roku, bez zmian w organizacji ruchu kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planuje remont części wewnętrznej przejść i przystosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych.

Termin wykonanych prac związany jest z rozpoczęciem modernizacji przyległej linii kolejowej nr 1 na trasie Warszawa - Skierniewice.