Powrót

Polsko-czeskie spotkanie w sprawie połączenia liniami dużej prędkości

Celem spotkania było omówienie możliwego przebiegu tras kolei dużych prędkości łączących Katowice i Ostrawę oraz Wrocław i Pragę.

Czeskie ministerstwo transportu wraz z SŽDC przygotowują program budowy linii dużych prędkości. Było to już 3. z kolei spotkanie, których celem jest koordynacja projektów KDP w obu krajach. Efektem rozmów jest wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego dwóch nowych połączeń kolejowych o parametrach linii dużych prędkości. Strony uzgodniły opracowanie wspólnego studium wykonalności, którego celem będzie ostateczny wybór przebiegu tych linii. Budowa nowych linii mogłaby się rozpocząć już od 2016 roku.
Obecne rozmowy są kontynuacją uzgodnień ministrów odpowiedzialnych za transport Grupy Wyszehradzkiej podpisanego 20. kwietnia br. w Brukseli, które zakładają budowę sieci kolei dużych prędkości w Europie Środkowej.

W dniu 23 listopada 2010 odbyło się spotkanie Komisji Międzyrządowej, która zapoznała się z propozycjami grupy roboczej. Przyjęto dalszy harmonogram działań i omówiono proponowane warianty przebiegu linii dużych prędkości obszarze przygranicznym. Propozycja opracowania wspólnego studium wykonalności zostanie przedstawiona do zaaprobowania ministrom odpowiedzialnym za infrastrukturę transportową obu krajów. Ustalono podejmowanie wspólnych działań dla wpisania projektów linii dużych prędkości do transeuropejskiej sieci transportowej w ramach jej okresowej rewizji.

   

Agata Pomykała
Dyrektor projektu
ds. komunikacji i planowania strategicznego
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Kolei Dużych Prędkości
tel. +4822 473 2442

   

www.pois.gov.pl