Powrót

Osiem ofert na LCS Malbork

Oferty złożyli:


1.
Konsorcjum firm :

 • LEONHARD WEISS GmbH & CO. KG, Oddział w Polsce, Wrocław;
 • Przedsiębiorstwo Budowlano Specjalistyczne TRANSKOL Sp. z o.o., Kielce;
 • Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o., Wrocław.

Zaoferowana cena: 1 088 790 092,21 PLN

 

2. Konsorcjum firm:

 • Budimex SA, Warszawa;
 • Tchas Polska Sp. z o.o.,
 • Eiffage Budownictwo Mitex S.A.

Zaoferowana cena: 1 002 332 561,83 PLN

 

3. Konsorcjum firm:

 • STRABAG Sp. z o.o., Pruszków;
 • STRABAG Rail GmbH (Niemcy);
 • HERMANN KIRCHNER POLSKA Sp. z o.o.;
 • VIAMONT DSP a.s., (Czeschy);
 • TRAKCE a.s., (Czechy);
 • TRAKCE-TOR Sp. z o.o., Cieszyn.

Zaoferowana cena: 1 038 719 468,29 PLN

 

4. Konsorcjum firm:

 • OHL ZS a.s., (Czechy);
 • Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie;
 • ZUE S.A, Kraków.

Zaoferowana cena: 1 106 292 046,61 PLN

 

5. Konsorcjum firm:

 • Trakcja Polska S.A., Warszawa;
 • PKP Energetyka S.A., Warszawa;
 • Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o., Warszawa;
 • „Mosty Łódź” S.A., Łódź;
 • „INTOP” Sp. z o.o., Warszawa;
 • Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o., Gdańsk.

Zaoferowana cena: 1 060 050 986,50 PLN

 

6. Konsorcjum firm:

 • Mostostal Warszawa S.A.;
 • Acciona Infraestructuras S.A., (Hiszpania);
 • TOR-KAR-SSON Sp. z o.o., Warszawa.

Zaoferowana cena: 1 042 209 632,91 PLN

 

7. Konsorcjum firm:

 • FEROCO S.A., Poznań;
 • TORPOL Sp. z o.o., Poznań;
 • Zakład Robót Komunalnych-DOM w Poznaniu;
 • Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., Zawiercie.

Zaoferowana cena: 1 061 515 235,66 PLN

 

8. Konsorcjum firm:

 • FCC CONSTRUCCION S.A., (Hiszpania);
 • Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Budus S.A., Katowice;
 • Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej Sp. z o.o., Kraków.

Zaoferowana cena: 876 459 471,99 PLN


Kwota jaka została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1 338 423 692,00 PLN.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych modernizacji linii nr 9 na odcinku objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku, liczącym ponad 50 km, obejmującym 2 odcinki:

 • odcinek nr 1 - realizacja robót budowlanych w obszarze LCS Malbork: granica LCS do stacji Malbork.
 • odcinek nr 2 - realizacja robót budowlanych w obszarze LCS Malbork: stacja Malbork do granicy LCS.

Na obu odcinkach zostanie wykonana modernizacja układów torowych wraz z modernizacją podtorza, odwodnienia i infrastrukturą przytorową na stacjach i szlakach oraz wybudowane zostaną nowe skrzyżowania dwupoziomowe.

Umowy na roboty będą obejmować:

 • układy torowe stacji i szlaków,
 • nawierzchnię torową z poprawą geometrii toru;
 • podtorze;
 • odwodnienie stacyjne,
 • liniowe przejazdowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym warstwy podstawowej;
 • urządzenia i sieci teletechniczne wraz z informacją podróżnych;
 • sieć trakcyjną z elementami zasilania 3kV;
 • likwidację przejazdów kolejowych wraz z budową dróg objazdowych,
 • nowych wiaduktów lub przejść podziemnych;
 • modernizację istniejących obiektów inżynierskich;
 • obiekty kubaturowe utrzymania ruchu,
 • perony i małą architekturę;
 • obiekty ochrony środowiska;
 • usunięcie przeszkód pozostałych elementów infrastruktury nie kolejowej i instalacji przemysłowych i sanitarnych.

Modernizacja Lokalnego Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym Malbork to kolejny etap przebudowy ponad 350-kilometrowej linii kolejowe E-65, łączącej Warszawę z Gdańskiem. Celem modernizacji jest dostosowanie parametrów linii do nowych standardów oraz wymogów umów międzynarodowych AGC (o głównych międzynarodowych liniach kolejowych) i AGTC (o głównych międzynarodowych liniach kolejowych transportu kombinowanego).

 

Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Informacje dla mediów:
Robert Kuczyński
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 47 321 47

   

www.pois.gov.pl