Powrót

POLSKIE ZAMIERZENIA I CHIŃSKIE DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KDP

Prezentacja zawierała informacje na temat genezy polskiego przedsięwzięcia, harmonogramu prac oraz integracji linii dużej prędkości z istniejącą siecią, szczególnie linią E 65. Prezes zaznaczył, że zadanie wymaga spojrzenia w przyszłość kolei na najbliższe 30 lat. Powołane będą zespoły do współpracy w zakresie kolei dużych prędkości z kolejami niemieckimi i czeskimi.

Obecnie znajdujemy się na etapie sporządzania studium wykonalności dla kolei dużych prędkości w Polsce, a seminaria stanowią okazję zapoznania się z dorobkiem innych państw – powiedział Zbigniew Szafrański

W seminarium zorganizowanym przez Ministerstwo Kolei ChRL i Ministerstwo Infrastruktury uczestniczą przedstawiciele ośmiu największych chińskich firm i instytucji związanych z kolejnictwem oraz przedstawiciele polskich firm związanych z transportem kolejowym. Spotkanie jest prezentacją kolejnego kraju z grupy posiadających doświadczenia z zakresu budowy kolei dużych prędkości.

Chcemy czerpać z dorobku innych państw, w taki sposób, aby wybrać system kolei dużych prędkości najlepszy dla Polski – powiedział podczas otwarcia seminarium Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk.

 


Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.