Powrót

Podpisano pierwszą umowę na modernizację dwóch odcinków linii kolejowej Zabrze - Katowice - Kraków

Na zdjęciu synatariusze umowy od lewej: przedstawiciele wykonawcy Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych i Inzynieryjnych S.A. we Wrocławiu: Marita Szustak - wiceprezes zarządu; Stefan Dziedziul - prezes zarządu. Ze strony zamawiającego: Paweł Dzi

Zakres robót budowlanych na obu odcinkach obejmie między innymi:

 • modernizację 20,2 km linii;
 • modernizację 6 szlaków i 5 stacji/posterunków odgałęźnych/przystanków osobowych;
 • likwidację 8 przejazdów i przejść w poziomie szyn;
 • modernizację 3 przejazdów kolejowych w poziomie szyn;
 • budowę 3 wiaduktów drogowych i 1 wiaduktu kolejowego;
 • modernizację 1 wiaduktu drogowego i 8 wiaduktów kolejowych;
 • budowę 1 mostu drogowego i 1 mostu kolejowego;
 • modernizację 1 mostu kolejowego;
 • modernizację 7 przepustów;
 • budowę 1 nowego i modernizację 1 istniejącego przejścia podziemnego dla pieszych oraz budowę 1 kładki;
 • budowę ekologicznego systemu przejść dla płazów i innych małych zwierząt oraz 15,4 km ekranów akustycznych.

 

Wartość umowy wynosi 299 963 650,00 PLN netto (365 955 653,00 PLN brutto), a wykonawcą prac będzie konsorcjum firm:

 • Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. we Wrocławiu;
 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego i Inżynieryjnego „INFRAKOL, Jawor;
 • Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie.

 

Projekt POIiŚ 7.1-11.1 „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice - Kraków” polega na modernizacji linii kolejowej E 30 w zakresie robót zasadniczych na odcinku Sosnowiec Jęzor - Jaworzno Szczakowa – Kraków Główny Towarowy (dotyczy linii kolejowych nr 134 - km 6,9 km i nr 133 - 51,4 km) oraz w zakresie robót sygnalizacyjnych: LCS Jaworzno Szczakowa, LCS Trzebinia i LCS Kraków Mydlniki (linie kolejowe nr 134 - 6,9 km i nr 133 - 51,8 km). Termin realizacji robót budowlanych planowany jest w okresie grudzień 2011 r. - czerwiec 2014 r.

Projekt będzie realizowany w systemie „projektuj i buduj” w ramach czterech postępowań przetargowych dla następujących odcinków:

1. Przetarg nr 1: Modernizacja odcinków: Sosnowiec Jęzor - Jaworzno Szczakowa (km 6,847-0,000 linii nr 134); Jaworzno Szczakowa – Trzebinia (km 15,810-29,110 linii nr 133),

2. Przetarg nr 2: Modernizacja odcinka: Trzebinia – Krzeszowice (17,6 km linii nr 133);

3. Przetarg nr 3: Modernizacja odcinka: Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy (20,5 km linii nr 133);

4. Przetarg nr 4: Sygnalizacja dla obszaru: LCS Jaworzno Szczakowa, LCS Trzebinia, LCS Kraków Mydlniki (6,9 km linii nr 134) oraz (51,8 km linii nr 133).

 

Oprócz powyższych 4 przetargów na realizację robót budowlanych, projekt obejmuje kontrakty na:

 • działania informująco-promujące, w dniu 15.11.2010 r. została podpisana umowa z wykonawcą;
 • nadzór nad robotami budowlanymi, w dniu 03.11.2010 r. otwarto oferty i obecnie trwa praca komisji przetargowej;
 • wykonanie budowy i przebudowy sieci i urządzeń stanowiących układ zasilania kolejowej trakcji elektrycznej przez PKP Energetyka S.A.

 

Celem modernizacji jest dostosowanie stacji i szlaków do warunków technicznych wynikających z umów AGC i AGTC dla korytarzy transportowych tj. do kursowania pociągów pasażerskich z taborem klasycznym z prędkością maksymalną 160 km/h i pociągów towarowych z prędkością maksymalną 120 km/h.

 

Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013.

   

Informacje dla mediów:
Jacek Karniewski
Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Katowicach
tel. 32 710 4613, + 48 694 480 192
e-mail: j.karniewski@plk-sa.pl

 

www.pois.gov.pl