Powrót

Ogłoszenie przetargu na budowę wiaduktu w Rogowie na linii Warszawa – Łódź

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie skrzyżowania dwupoziomowego w ciągu drogi krajowej nr 72 Rawa Mazowiecka – Łódź z torami linii kolejowej Warszawa – Katowice w miejscowości Rogów, który jest realizowany w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, LOT C – pozostałe roboty”.

Zamówienie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym: przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji, wykonanie projektu budowlanego wiaduktu drogowego w miejscu obecnie istniejącego przejazdu kolejowego kategorii A, wybudowanie dróg dojazdowych do wiaduktu, jak również objazdu awaryjnego wraz z tymczasowym przejazdem kategorii A. Wykonawca będzie także zobowiązany uzyskać pozwolenia na budowę, sporządzić projekty wykonawcze, a także wykonać projekt stałej organizacji ruchu dla wybudowanego wiaduktu drogowego, projekt czasowej organizacji ruchu dla objazdu awaryjnego, projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych oraz sporządzić dokumentację powykonawczą. Czas realizacji zadania określono na 23 miesiące od dnia zawarcia umowy. Otwarcie ofert nastąpi 10.08.2010 r. W zakres LOT-u C wchodzi również zaprojektowanie i wykonanie LCS Skierniewice. Lot C jest częścią II etapu inwestycji na linii Warszawa – Łódź, która docelowo pozwoli na podróżowanie między Warszawą, a Łodzią w czasie ok. 65 minut. Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji na całym odcinku Warszawa Zachodnia – Łódź Fabryczna umożliwi m.in. jazdę pociągów z prędkością 90 km/h na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Włochy oraz 140 – 160 km/h na pozostałym odcinku, ograniczenie hałasu i drgań, poprawę bezpieczeństwa, standardu i komfortu podróżowania oraz zmniejszenie stopnia oddziaływania kolei na środowisko naturalne.
Projekt "Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, LOT C – pozostałe roboty" znajduje się na liście podstawowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pod pozycją 7.1-24.3.  

Informacje dla mediów:
Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 47 321 47

     

www.pois.gov.pl

   

„Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”