Powrót

Pięć ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku linii nr 96 Tarnów - Stróże

 

  21 czerwca 2010 r., w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie, nastąpiło otwarcie ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Modernizacja linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów, na odcinku Tarnów - Stróże”. Na realizację zadania, zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 62.932.480 zł brutto.   Wpłynęło 5 ofert, złożonych przez: 1. Konsorcjum firm :
  • Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego TRANSKOL sp. z o.o. Kielce,
  • VolkerRail sp. z o.o. Wrocław,
oferta na kwotę 50.855.700 zł brutto. 2. Allusta S.A. Poznań, oferta na kwotę 64.339.140 zł brutto. 3. Konsorcjum firm:
  • Projekt-Bud sp. z o.o. Warszawa,
  • Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL S.A.,
oferta na kwotę 55.686.900 zł brutto. 4. Konsorcjum firm:
  • Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o.,
  • Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. Katowice,
oferta na kwotę 58.556.077,70 zł brutto. 5. Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury sp. z o.o. Warszawa, oferta na kwotę 48.789.874 zł brutto.   Komisja przetargowa przystąpi do analizy i oceny złożonej dokumentacji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.   Projekt modernizacji w/w linii zakłada przywrócenie niezbędnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych dla usprawnienia funkcjonowania linii. Zakres prac obejmuje rewitalizację infrastruktury kolejowej na wybranych odcinkach, tj.: torów, obiektów inżynieryjnych, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, systemów blokad liniowych na przyległych szlakach oraz urządzeń zabezpieczania ruchu na przejazdach kolejowych. Efektem realizacji inwestycji, będzie ulepszenie jakości funkcjonowania transportu kolejowego, poprzez poprawę infrastruktury, wzrost bezpieczeństwa, zmniejszenie kosztów utrzymania, a w konsekwencji przygotowanie kolejowej oferty przewozowej, jako alternatywy w stosunku do transportu kołowego.   Projekt ubiega się o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013.    

Informacje dla mediów

Dorota Szalacha

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

Oddział w Krakowie

tel. 12/393-54-00, e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl