Powrót

Pierwszy pojazd szynowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Holding, w ramach projektu „Zakup taboru kolejowego do przewozów pasażerskich”. Projekt zakłada dostarczenie 5 sztuk dwuczłonowych pojazdów szynowych o napędzie spalinowym, do przewozów osób. Pojazd szynowy posiada 250 miejsc, klimatyzację, monitoring oraz dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Pokazowy przejazd szynobusu odbył się linią kolejowej  30 na odcinku Lublin – Lubartów, która znajduje się w wykazie projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Projekt modernizacji linii kolejowej  30 na odcinku Lubartów – Lublin otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w wysokości ponad 40 mln zł. Obecnie opracowywane jest studium wykonalności dla tego projektu, natomiast realizacja robót zasadniczych przewidywana jest na przełomie lat 2011/2012.    

Informacje dla mediów

Małgorzata Kwiatkowska
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Lublinie
tel.81/472 36 83,
e-mail: ma.kwiatkowska@plk-sa.pl