Powrót

Czterech oferentów na sześć wiaduktów w okolicach Ciechanowa – do wzięcia ponad 70 mln zł.

 

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otworzyły oferty złożone w postępowaniu na budowę sześciu skrzyżowań dwupoziomowych na modernizowanej linii E-65 w obszarze LCS Ciechanów.
Budowa sześciu wiaduktów jest kolejnym etapem projektu pod nazwą Lokalne Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym Ciechanów. Na obszarze o długości ponad 61 km, w ramach siedmiu przetargów powstanie aż 31 wiaduktów wraz z niezbędną infrastrukturą drogową oraz dwoma przejściami podziemnymi oraz trzema drogami równoległymi.
Zakres robót objętych przetargiem zakłada budowę 6 obiektów:
  • wiaduktu kolejowego na skrzyżowaniu linii kolejowej z drogą powiatową Gąsocin – Łady – Krajęczyn – Ojrzeń w miejscowości Gąsocin w rejonie przystanku osobowego Gąsocin,
  • wiaduktu kolejowego na skrzyżowaniu linii kolejowej z drogą gminną w rejonie przystanku osobowego Gąsocin,
  • wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej Ciechanów – Gąsocin,
  • wiaduktu kolejowego na skrzyżowaniu linii kolejowej z drogą gminną łączącą miejscowości Komory Dąbrowne i Komory Błotne,
  • wiaduktu kolejowego na skrzyżowaniu linii kolejowej z drogą gminną łączącą miejscowości Sońsk i Komory Błotne,
  • wiaduktu kolejowego na skrzyżowaniu linii kolejowej z drogą powiatową Gołotczyzna – Zawady – Nowe Miasto w miejscowości Gołotczyzna.
oraz wybudowanie 4,4 km dróg dojazdowych oraz 4,6 km chodników.   Na wykonanie zadania wpłynęły oferty złożone przez konsorcja firm:   1. INTOP Warszawa Sp. z o.o., POL-DRÓG Warszawa Sp. z o.o., POL-DRÓG Oleśnica S.A. 
oferta na kwotę 66 103 586,54 PLN netto, 80 646 375,58 PLN brutto, 2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A., DRAGADOS S.A. 
oferta na kwotę 71 107 494,52 PLN netto, 86 751 143,31 PLN brutto, 3. ERBUD S.A., POLWAR S.A.
oferta na kwotę to 59 245 274,73 PLN netto, 72 279 235,17 PLN brutto, 4. Mostostal Warszawa S.A., ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.
oferta na kwotę 58 833 472,73 PLN netto, 71 776 836,73 PLN brutto.   Wszyscy oferenci zadeklarowali wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wzdłuż linii kolejowej E 65 łączącej stolicę z trójmiastem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują ograniczenie do minimum liczby skrzyżowań kolei z ruchem kołowym. Z obecnych 99 przejazdów na całym odcinku linii po zakończonej modernizacji zostanie zaledwie 16.      

www.pois.gov.pl

 

Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramachProgramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

     

Dodatkowych informacji udziela:

Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 47 321 47