Powrót

Koleje Dużych Prędkości - konkurs na najlepszą pracę dyplomową

 

Konkurs przeprowadza się w kategorii prac magisterskich obronionych na uczelniach na obszarze RP do 30 września 2010 na co najmniej ocenę dobrą. W I edycji konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w ciągu ostatnich 15 miesięcy poprzedzających termin nadsyłania prac. Dopuszcza się złożenie pracy inżynierskiej oraz licencjackiej, przy czym prace te będą oceniane na zasadach prac magisterskich.

Tematyka pracy powinna dotyczyć zagadnień związanych z budową oraz eksploatacją Kolei Dużych Prędkości. Prace mogą w szczególności dotyczyć zagadnień technicznych, projektowania, budowy lub eksploatacji Kolei Dużych Prędkości albo aspektów ekonomicznych, społecznych czy socjologicznych wprowadzenia w Polsce pasażerskich połączeń kolejowych z dużymi prędkościami. Prace mogą także dotyczyć związanych z Kolejami Dużych Prędkości zagadnień prawnych, finansowych, marketingowych czy przewozowych. Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać jej autor bądź uczelnia.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody pieniężne: 15 000 PLN za zajęcie pierwszego miejsca oraz po 8000 PLN za 3 wyróżnione prace. Niezależnie od przyznanych nagród pieniężnych laureaci konkursu otrzymają propozycję podjęcia odpłatnej pracy na okres 6 miesięcy w firmach sponsorujących konkurs.


REGULAMIN KONKURSU