Powrót

Wkrótce ruszy modernizacja stacji Warszawa Stadion

Zakres przewidzianych prac obejmuje:
 • modernizację nawierzchni torowej wraz z podtorzem i odwodnieniem odcinka linii 448 o długości 2,3 km,
 • modernizację peronów,
 • modernizację przejścia podziemnego pod torami z przystosowaniem do obsługi osób z ograniczoną możliwością poruszania się,
 • budowę wiat zabezpieczających przed opadami atmosferycznymi,
 • modernizację oświetlenia zewnętrznego, instalacji oświetleniowej w przejściu podziemnym pod torami i na peronach.
  Wykonawcy będą zobowiązani do wykonania robót w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy – w tym 1 miesiąc realizacji zamówienia przy zamknięciu całodobowym torów nr 3 i 4 linii 448 dla prowadzenia ruchu pociągów na odcinku przystanek osobowy Warszawa Stadion - Stacja Warszawa Wschodnia. Kryterium badania ofert będą: cena 70 % i termin wykonania 30%. Planowana realizacja w latach 2010 - 2011.
  Zadanie będzie finansowane z budżetu państwa.
   

  Informacje dla mediów:
  Robert Kuczyński
  Rzecznik Prasowy
  Centrum Realizacji Inwestycji
  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
  tel. +48 22 47 321 47