Powrót

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację linii kolejowej nr 91 Kraków Główny –Medyka, odcinek Łańcut – Przeworsk

18 czerwca 2010 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie, ogłosiły przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji linii kolejowej nr 91 na odcinku Łańcut – Przeworsk, w ramach zadania pod nazwą: „Modernizacja linii nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka i linii nr 92 Przemyśl – Medyka, odcinek Rzeszów – granica państwa, etap I odcinek Rzeszów – Jarosław”. Otwarcie ofert przewidywane jest na 29.07.2010 r. W 2010 r., w ramach zadania pn. : „Modernizacja linii nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka i linii nr 92 Przemyśl – Medyka, odcinek Rzeszów Granica Państwa, Etap I Odcinek Rzeszów – Jarosław”, łącznie z niniejszym zostały już wszczęte trzy postępowania przetargowe, tj. :   1. Na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Rzeszów – Strażów oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka Strażów – Łańcut. Przetarg ten został już rozstrzygnięty, a 29.05.2010 r. podpisano umowę z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. 2. Na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Łańcut – Rogóżno.
Otwarcie ofert nastąpi 12.07.2010 r. 3. Na opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej modernizację linii nr 91 na odcinku Łańcut – Przeworsk, otwarcie ofert 29.07.2010r.   Realizacja usług i robót budowlanych w wyniku w/w przetargów planowana jest w bieżącym roku ze środków budżetowych.  

Informacje dla mediów

Dorota Szalacha

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Krakowie
tel. 12/393-54-00,
e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl