Powrót

Otwarcie ofert w przetargu na modernizację linii Kluczbork - Poznań

W wyznaczonym terminie, tj. do 28.06.2010 r. godz. 12.00, swoje oferty złożyły trzy konsorcja i dwa przedsiębiorstwa. Komisja przetargowa Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Poznaniu rozpoczęła analizowanie złożonych ofert pod kątem ich zgodności z wymogami formalnymi i technicznymi. Podpisanie umowy planowane jest w lipcu 2010 r., a zakończenie prac w grudniu 2010 r. Zadanie obejmuje między innymi wymianę nawierzchni kolejowej na stacji Mieszków i przyległych szlakach w torze nr 1, modernizację nawierzchni drogowej przejazdów kolejowych oraz odbudowę odwodnienia. W wyniku wykonania tych robót przywrócony zostanie ruch pociągów z prędkością 120 km/h. Spowoduje to między innymi skrócenie czasu jazdy i poprawę bezpieczeństwa prowadzenia ruchu pociągów.    

Informacje dla mediów
Zbigniew Wolny
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Poznaniu
tel. 600-084-749
e-mail: z.wolny@plk-sa.pl