Powrót

Wybrano najkorzystniejszą ofertę na budowę wiaduktu na obszarze LCS Tczew w miejscowości Skowarcz

 

 
  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w wyniku badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu dotyczącym budowy skrzyżowania różno poziomowego w obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Tczew w miejscowości Skowarcz wybrały najkorzystniejszą ofertę. Komisja przetargowa dokonała analizy pięciu ofert złożonych w postępowaniu. Jedynym kryterium oceny ofert była cena Za najkorzystniejszą, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, uznano ofertę nr 5 złożoną przez konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.
ul. Okólna 10
42-400 Zawiercie
FEROCO S.A.
ul. Marcelińska 92/94
60-324 Poznań.
Oferta opiewała na kwotę: 2 160 841,13 EUR netto, 2 636 226,18 EUR brutto.
Ponadto, oferty w niniejszym postępowaniu uczestniczyli:
1.
Konsorcjum:

• Energopol – Szczecin Spółka Akcyjna,

• POL – DRÓG Gdańsk Sp. z o.o.

oferta na kwotę 2 346 045,90 netto, 2 862 176,00 euro brutto


2.
Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.

oferta na kwotę 2 255 744,57 netto; 2 752 008,38 euro brutto


3. Mostostal Warszawa S.A.

oferta na kwotę 2 633 141,71 netto, 3 212 432,89 euro brutto


4. Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A.

oferta na kwotę 2 670 057,67 netto; 3 257 470,36 euro brutto


5. Most Sp. z o.o

oferta na kwotę 2 434 436,33 netto, 2 970 012,32 euro brutto

  Wiadukt drogowy w miejscowości Skowarcz zostanie wybudowany w okresie 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zadanie jest realizowane w ramach projektu FS Nr 2005/PL/16/C/PT/001 Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa – Gdynia, Etap II”.  

 

Dodatkowych informacji udziela:

Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 47 321 47