Powrót

Modernizacja linii C-E 30 Opole Wschód-Czarnowąsy

Planowo przebiega przebudowa szlaku Opole Wschód-Czarnowąsy na linii 277 Opole Groszowice - Wrocław Brochów (linia C-E 30), prowadzona przez wrocławski Oddział Regionalny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Prace ruszyły w kwietniu 2009 r. Na torze nr 2 już wykonano podtorze wraz z zabudową geowłókniny na koronie torowiska oraz montaż szyn UIC 60 w miejsce S49. W czerwcu wymieniono zużyte konstrukcje słupów trakcyjnych i wieszana jest sieć trakcyjna. Równolegle prowadzone są prace przy odwodnieniu powierzchniowym i wgłębnym. W rowach bocznych umieszczono specjalne płytkie korytka. Zastosowane rozwiązanie odpowiada ekologicznym kryteriom związanym z ochroną małych zwierząt. Na modernizowanym odcinku zostaną wyremontowane wszystkie obiekty inżynieryjne, a w miejscu starego powstanie nowy wiadukt drogowy, który będzie spełniał standardy przewidziane dla ruchu kolejowego, kołowego i zapewniał bezpieczne przejście dla pieszych. Poprawa bezpieczeństwa nastąpi także na skrzyżowaniach drogi z torem. Dwa przejazdy kolejowo-drogowe kat. B i C będą miały lepszą nawierzchnię typu Mirosław Ujski oraz zamontowane zostaną nowoczesne urządzenia sygnalizacji przejazdowej. Objęty robotami odcinek, dzięki dobremu planowaniu zamknięć, na bieżąco zapewnia transport materiałów do Elektrowni Opole oraz obsługę fabryki płyt gipsowych. Linia C-E 30 Opole Groszowice - Wrocław Brochów dedykowana jest dla ruchu towarowego. Przystosowanie do międzynarodowych standardów AGTC 120 km/h i nacisk 221 kN /oś, zapewni skuteczne odciążenie linii E 30 Opole-Brzeg-Wrocław, przewidzianej dla pociągów pasażerskich rozwijających szybkość do 160 km/h.
  • Koszt modernizacji 38, 6 mln zł.
  • Zakończenie prac przewidziano w 2010 r.