Powrót

Drugi etap dialogu konkurencyjnego - Koleje Dużych Prędkości

3 lipca 2009 r. komisja przetargowa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. powołana w celu wyłonienia wykonawcy studium wykonalności pierwszej w Polsce linii kolei dużych prędkości Wrocław/Poznań-Łódź-Warszawa realizowanego w ramach projektu „Przygotowanie budowy linii dużych prędkości”, współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 7.1-26, skierowała zaproszenia do drugiego etapu dialogu konkurencyjnego do następujących konsorcjów w składzie: 1.    Ingenieurbüro Dipl.-Ing H. Vössing GmbH, Dornier Colsulting Gmbh2.    SYSTRA, SAFEGE, EC HARRIS INTERNATIONAL3.    SENER Sp. z o.o., SENER INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A., Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego „KOLPROJEKT” Sp. z o.o., EGIS Poland Sp. z o.o., EGIS Rail S.A.4.    Ingenieria IDOM International S.A., Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o. o.5.    Pöyry Infra GmbH, Pöyry Infra Sp. z o.o.,VIAPONTE – Projectos e Consultoria de Engenharia, S.A. Pierwsza tura spotkań z wykonawcami odbędzie się w sierpniu 2009 r. Postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego zostało rozpoczęte w grudniu 2008 r.  W kwietniu 2009 r., zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych, zakończono proces kwalifikacji wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu. W maju br. konsorcja reprezentowane przez: Pöyry Infra GmbH i DB International GmbH złożyły odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych. W dniu 4 czerwca 2009 r. nastąpiło ogłoszenie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie złożonych odwołań. Izba w swoim wyroku uwzględniła odwołanie złożone przez Pöyry Infra GmbH i nakazała zamawiającemu unieważnienie wykluczenia odwołującego się. Natomiast odwołanie DB International GmbH zostało oddalone. Po ponownej ocenie wniosków komisja przetargowa zakwalifikowała do udziału w postępowaniu wykonawcę, którego odwołanie zostało uznane przez KIO.