Powrót

Kolejna faza modernizacji stacji Brzeg

Na stacji Brzeg wykonawca przeprowadził już remont torów i sieci trakcyjnej na długości ponad 1km od strony Opola. Na tym odcinku usunięte zostały również kolizje z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym. Podobne prace zrealizowano na przyległym odcinku toru linii Brzeg-Nysa. Realizacja i zakres prac wymagały zawieszenia ruchu pociągów na odcinku Olszanka-Brzeg i wprowadzenia komunikacji autobusowej. 0d 13 lipca podróż nie jest przerywana, a dla obsługi podróżnych relacji Brzeg-Nysa uruchomiony został peron tymczasowy. Prowadzi do niego oznakowane dojście. Kolejny etap robót w Brzegu związany jest z częścią środkową stacji (na odcinku od ul. Starobrzeskiej do ul. Małujowickiej ). W tej fazie prace obejmuje 6 torów wraz z siecią trakcyjną. Przebudowa czeka peron nr 2 m.in. wykonane będą nowe ścianki i nawierzchnia oraz wiaty. W sierpniu rozpoczną się prace w przejściu podziemnym. Rusza remont konstrukcji nośnej wiaduktów kolejowych pod zamkniętymi dla ruchu pociągów torami nad ulicami Starobrzeską , 1-go Maja i Chocimską, Prace obejmą także przejście podziemne dla pieszych. Równolegle przygotowywana jest przebudowa wiaduktów nad ul. Kilińskiego i ul. Małujowicką . Szeroki zakres prac wymagać będzie okresowego zamykania części ulicy i chodnika. Wykonawca szczegółowo monitorował stan techniczny kolektora odwadniającego stację oraz ulice pod wiaduktami: Starobrzeską ,1-go Maja i Chocimską. W najbliższych dniach rozpoczyna się przebudowa kolektora na odcinku 500m tj. w ciągu ul. Sportowej. Kontrakt na stację Brzeg wraz z przyległymi odcinkami linii jest ostatnim etapem modernizacji linii E 30 na odcinku Opole - Wrocław. Przebudowa obejmie wymianę torów i rozjazdów, odwodnienie, sieć trakcyjną, urządzenia łączności, elektroenergetyki. Perony po przebudowie zostaną wyposażone w nowe siedzenia, urządzenia informacji głosowej i wizualnej oraz nowe oświetlenie. W odnowionym tunelu umieszczone będą windy przyporęczowe dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem dworca będą stojaki na rowery. Wartość umowy wynosi 153 978 840,33 zł netto.Wykonawca: Konsorcjum – Brzeg , które tworzą– FEROCO S.A. (Lider) i TORPOL Sp. z o.o. (Partner).