Powrót

Zmodernizowane wiaty na stacji Piła Główna

W czerwcu 2009 roku zakończyliśmy modernizację wiat na stacji Piła Główna, będącej bardzo ważnym węzłem kolejowym na terenie Oddziału Regionalnego PKP Polskie Linie Kolejowe  S.A. w Szczecinie. Pogarszający się stan techniczny spowodował konieczność odnowienia wiat na peronie 2, 4 i 6. W ramach prac modernizacyjnych wymieniono pokrycia dachów wiat, zamontowano nowe rynny, pomalowano konstrukcje wiat farbami odpornymi na działanie warunków atmosferycznych, wymieniono  poręcze schodowe i balustrady przy wyjściach z tuneli oraz zainstalowano nowe oświetlenie. Kosztem około 1,4 mln PLN uzyskaliśmy poprawę estetyki dworca, a liczni podróżni przebywający na stacji Piła Główna oczekują na pociągi w znacznie lepszych warunkach.   Romana Nakoneczna
Rzecznik Prasowy
Oddziału Regionalnego
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
w Szczecinie