Powrót

Wspólnie dla regionu dolnośląskiego

W ramach współpracy z Zarządem Województwa Dolnośląskiego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniu 10 czerwca 2009r. podpisały umowę dotacji na dofinansowanie kosztów modernizacji odcinka linii kolejowej Wrocław Psie Pole - Wrocław Zakrzów. Samorząd terytorialny pokryje 50% kosztów rewitalizacji linii. Dzięki udzielonej dotacji przewoźnicy kolejowi będą mogli skorzystać z ulgi w opłacie podstawowej. Zgodnie z podpisaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny we  Wrocławiu 25 czerwca 2009r umową "Rewitalizacja linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole - Trzebnica na odcinku Wrocław Psie Pole - Wrocław Zakrzów" wykonawca - VolkerRail Polska Sp. z o.o. zaprojektuje i wykona rewitalizację nawierzchni kolejowej na linii nr 326 Wrocław Psie Pole - Trzebnica. Poza pracami torowymi naprawiony będzie peron Wrocław Zakrzów. Remont obejmuje również przejazd kolejowe - drogowy oraz oświetlenie i zabudowę niezbędnych urządzeń srk. Wartość umowy: 2 465 339,40 PLN brutto. Termin realizacji zadania: do 15.11.2009 r. z zapewnieniem przejezdności od 01.09.2009 r. Realizacja umowy łączy się z prowadzoną przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei modernizacją linii kolejowej Wrocław Zakrzów - Trzebnica. Efektem obu przedsięwzięć będzie wznowiona kolejowa relacja Wrocław - Trzebnica, która usprawni transport publiczny w obszarze aglomeracji wrocławskiej. Połączenie odciąży również transport drogowy, który na tym odcinku stanowi jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc na sieci drogowej województwa dolnośląskiego.