Powrót

Stacja Malczyce zmienia oblicze

Trwa modernizacja stacji Malczyce. Prace realizowane są zgodnie z podpisaną w marcu 2009 r. umową o modernizacji linii E 30, szlak Środa Śląska - Malczyce i stacji Malczyce przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu z "KONSORCJUM  PRKiI - INFRAKOL - PRK KRAKÓW". Po demontażu drewnianych wiat, zerwaniu części torów stacyjnych i wybraniu tłucznia, wykonawca przy pomocy ciężkiego sprzętu rozebrał dotychczasowe przejście podziemne. W głębokim wykopie wylana została nowa  płyta denna i trwają prace przy deskowaniu i zbrojeniu ścian nowego przejścia tunelowego miedzy peronami. Widać już postępujące roboty przy montażu słupów sieci trakcyjnej i oświetlenia. Zaawansowane są także prace przy układaniu kolejnych warstw materiałów pod tor. Pracownicy stawiają ścianki nowego peronu nr 1. Docelowo dla podróżnych  powstaną  dwa perony, zapewniające wygodne wsiadanie do pociągów. Przy budynku dworca z elementów starych wiat wykonana będzie jedna konstrukcja zadaszenia, a na peronach staną nowe drewniane wiaty. Modernizacja stacji - zgodnie ze standardem linii E 30 - przewiduje dostosowanie obiektu do obsługi osób niepełnosprawnych. W tym celu powstaną m.in. pochylnie umożliwiające wjazd wózków na każdy peron.  Oddział Regionalny we Wrocławiu wspólnie z Przedsiębiorstwem Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z Wrocławia  zorganizował  prezentację  zakresu robót na stacji Malczyce m.in. dla uczestników letnich zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury (GOK). Przedstawiono historię kolei w Malczycach, zakres prac na stacji oraz zmiany na linii E 30. Uczestnicy otrzymali foldery nt.: modernizacji E 30. Efektem spotkania była ekspozycja prac plastycznych dot. modernizacji stacji Malczyce w GOK. Autorzy prac otrzymali nagrody od PKP polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PRKiI.