Powrót

Otwarcie ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu Modernizacja linii kolejowej E 30

Otwarcie ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS w Polsce na odcinku Legnica-Węgliniec-Bielawa Dolna-w części ETCS II". 13 lipca 2009 r. upłynął termin składania ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS w Polsce na odcinku Legnica - Węgliniec -Bielawa Dolna-w części ETCS II". Komisja przetargowa PKP Polskie Linie Kolejowe SA dokonała publicznego otwarcia złożonych ofert. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 125 081 000 PLN netto (152 598 820 PLN brutto). Wpłynęły trzy oferty: 1. Konsorcjum firm: Thales Rail Signalling Solutions Sp. z o.o. (Poznań) Thales Rail Signalling Solutions GmbH (Niemcy) ALSTOM Belgium S.A. (Belgia) ALSTOM Konstal S.A., (Chorzów) Oferowana cena: 92 394 234,00 PLN netto, 112 720 965,48 PLN brutto 2. Konsorcjum firm: Bombardier Transportation Sweden AB (Szwecja) Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. (Katowice) Oferowana cena: 53 999 778,00 PLN netto, 65 879 729,16 PLN brutto 3. Firma: ANSALDO STS S. p. A. (Włochy) Oferowana cena: 53 701 835,30 PLN netto, 65 516 239,07 PLN brutto Wszyscy oferenci zaproponowali wykonanie zadania  do 30 kwietnia 2012 roku. Od 13 lipca br. komisja przetargowa przystąpiła do oceny prawidłowości złożonych ofert pod względem formalnym i ich zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.